BelastingenAdviseren

Invordering na corona

Actualiteit08 juni 2020Veel belastingorganisaties hebben vergaande maatregelen genomen om particulieren en ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Denk daarbij onder meer aan het ruimhartig verlenen van uitstel van betaling en in sommige gevallen het stilzetten van het invorderingsproces.

Nu Nederland weer enigszins uit de intelligente lockdown komt wordt het tijd om na te denken over de wijze waarop het invorderingsproces kan worden hervat en de aanpassingen die wenselijk zijn om persoonsgerichte invordering mogelijk te maken. Hierbij kan het neerzetten van een gemeenschappelijke incassovisie zeer waardevol zijn.

We zien dat binnen één overheidsorganisatie veel invorderings- en incassoprocessen gelijktijdig lopen bij dezelfde inwoner. Daarnaast worden bij diezelfde inwoner ook hulpverlengingstrajecten vanuit Sociale Zaken of de Kredietbank ingezet. De afstemming tussen deze stakeholders is niet altijd optimaal. Een gemeenschappelijke incassovisie kan helpen alle belangen op een efficiente wijze met elkaar te verbinden.

Eén van de kaders voor een incassovisie is gegeven door de Ombudsman in de rapportage 'Invorderen vanuit burgerperspectief'. Daarin wordt een behoorlijkheidskader geschets voor de invordering vanuit de overheid.

Tijdens de inventarisatie om te komen tot een incassovisie toetsen wij de mate waarin u al voldoet aan de aanbevelingen van de Nationale Ombudsman als het gaat om behoorlijke invordering. En op welke punten u nog kunt verbeteren. Daarbij is aandacht voor de volgende punten :
- Houdt u rekening met het voorkomen van verdere schulden?
- Spreekt u duidelijke taal en is sprake van persoonlijk contact?
- Biedt u maatwerk?
- Eerbiedigt u de beslagvrije voet?
- Hoe gaat u om met schuldhulpverlening?
- Werkt u samen met andere interne en externe schuldeisers?
- Op welke wijze wordt de inning overgedragen aan derden?

Wij geven graag aan hoe een dergelijke incassovisie in uw organisatie kan worden opgezet.  

David van Toor

David is accountmanager bij Involon. Hij is uw eerste aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van basisregistratie, belastingen en financiën. U kunt bij hem terecht voor al onze diensten, ongeacht of het gaat over advisering, detachering, opleidingen of een combinatie daarvan.

06 34 75 56 2606 34 75 56 26

Heeft dit artikel uw interesse gewekt en wilt u meer informatie of advies van een van onze medewerkers?

Neem direct contact op

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.