Belastingen

Heeft u hulp nodig bij uw belastingtaken? Klop gerust aan bij Involon, dé expert op het gebied van belastingen. Involon voert haalbaarheidsonderzoeken uit, helpt u bij het onderbouwen van kostendekkingen, harmoniseert lokale belastingen na herindelingen, behandelt bezwaren en beroepen en stelt belastingverordeningen voor u op.

Wij hebben een 360° blik op belastingen. Waar andere marktpartijen zich richten op deelprocessen, beheerst Involon het totale belastingproces. Belastingbeleid, verordeningen, gegevensbeheer, aanslagregeling, rechtsbescherming, inning, (dwang)invordering, kwijtschelding. Vakgebieden waarin Involon al meer dan 30 jaar deskundig is. Involon kent de belangen van zowel overheid als uiteenlopende groepen belastingplichtigen en belastingschuldigen en de politieke gevoeligheid die daarbij komt kijken. In bijvoorbeeld herindelingsprojecten heeft u aan Involon een zorgvuldige, accurate en diplomatieke adviespartner met verstand van zaken.

Advies

Voor samenwerkende belastingorganisaties voeren wij onder andere toetredingsonderzoeken uit. Ook adviseren wij u over de kwijtschelding, het opstellen van een Leidraad Invordering op maat en het (her)inrichten van het invorderingsprocessen.

Detachering

Alle detacheringsmedewerkers volgen standaard het interne Involon opleidingsprogramma bestaande uit de onderdelen basisregistraties, heffing, invordering en kwijtschelding. Daarna volgen zij jaarlijks verdiepingsmodules in het vakgebied. Onze medewerkers kennen de belastingprocessen en de automatiseringssystemen waar u mee werkt. Zij hebben ervaringen opgedaan bij diverse opdrachtgevers. Heeft u extra handen nodig? Geen probleem! Huur tijdelijk onze professionele belastingmedewerkers in! Maak gebruik van onze kennis en werkkracht. Daar zijn we voor!

Opleiding

Belastingregels veranderen doorlopend. Het is cruciaal dat uw medewerkers bijblijven. Involon biedt uiteenlopende trainingen en workshops op het gebied van belastingen. Jaarlijks leiden wij 2.000 deelnemers op tijdens één van onze opleidingen. Ons opleidingsaanbod varieert van themabijeenkomsten tot workshops en van meerdaagse basisopleidingen tot onze volwaardige diploma-opleidingen INVORM-b, INVORM-h, INVORM-i en INVORM-k. Klik <hier> voor ons volledige opleidingsaanbod.

Is uw interesse gewekt of heeft u vragen? Neem contact op met onze accountmanager David van Toor.

Onze specialisten

Nico Nijveld

Nico is verantwoordelijk voor Advies en het Kenniscentrum. Zijn kennis en ervaring heeft hij opgedaan door advies en interim opdrachten bij lokale overheden op het gebied van heffing en invordering van lokale belastingen. Opdrachten zoals het leidinggeven aan professionals, procesanalyses, organisatieadviezen en het implementeren van verbeteringen.

06 29 60 59 0806 29 60 59 08
David van Toor

David is commercieel directeur bij Involon. Hij is uw eerste aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van basisregistratie, belastingen en financiën. U kunt bij hem terecht voor al onze diensten, ongeacht of het gaat over advisering, detachering, opleidingen of een combinatie daarvan.

06 34 75 56 2606 34 75 56 26
Marcel Zwartelé

Marcel is de adviseur en docent bij Involon. Marcel is daarnaast ook Functionaris Gegevensbescherming bij Involon. Met zijn ruime ervaring als leidinggevende heeft hij als interim teamleider/ coördinator verschillende opdrachten uitgevoerd.

06 55 76 85 1906 55 76 85 19
Geert-Jan Dümmer

Geert-Jan is sinds de oprichting van Involon één van de pijlers van ons Kennis- en Opleidingscentrum. Als docent draagt hij zijn uitgebreide kennis en ervaring van onder meer de (dwang)vordering, kwijtschelding en insolventie over. Niet alleen m.b.t. fiscale geldsommen, maar ook over andere bestuursrechtelijke vorderingen. Persoonlijk, deskundig en scherp. Daarnaast geeft hij adviezen, onder meer op het gebied van vast te stellen beleidsregels, de beleidskeuzes voor de kwijtschelding, het toepassen van de invorderingsrente, het schrijven van een incassovisie, procesinrichting en het uitvoeren van een invorderingsscan.

06 55 14 69 1306 55 14 69 13
Huib Pijpers

Huib is als adviseur vooral in-house actief bij onze opdrachtgevers. Vanuit zijn gemeentelijke ervaring en als adviseur & interim-manager op het gebied van de lokale belastingen heeft hij veel verschillende opdrachten uitgevoerd. Voorbeelden zijn beleidsadviezen, procesanalyses, organisatieadviezen, AVG-adviezen, begeleiden van afdelingen belastingen voor ISO- certificering en BAG-projecten.

06 55 14 69 1606 55 14 69 16
Jan Thomas

Jan is adviseur bij Involon. Hij heeft ruim twintig jaar ervaring op het gebied van gemeentelijke belastingen en basisregistraties. Hij is sinds de invoering van de Wet WOZ, de Wet BAG en de wet BGT werkzaam op deze beleidsterreinen. Bij gemeentes is hij o.a. verantwoordelijk geweest voor projecten op het gebied van implementatie, conversie, kwaliteitsverbetering en procesanalyses.

06 34 75 55 4206 34 75 55 42
Jur van der Tuuk

Jur is adviseur en docent bij Involon. Hij heeft zich gespecialiseerd in de gemeentelijke en - waterschapsbelastingen en de belastingverordening. Verder ligt zijn expertise op het gebied van de afhandeling van heffingsbezwaren en vertegenwoordigt hij gemeenten in rechte in beroep, hoger beroep en cassatie. Afgelopen jaren heeft hij ervaring opgedaan als coördinator belastingen bij diverse gemeenten en het controleren van de processen op de afdeling belastingen.

024 64 85 900024 64 85 900
Berend Metz

Berend heeft zich gespecialiseerd op de publieke en private invordering en de kwijtschelding. Berend beheerst niet alleen de uitvoering van deze processen maar heeft een natuurlijke aanleg voor het signaleren van efficiencyverbeteringen in het proces. Daarbij maakt hij gebruik van zijn ervaringen bij diverse gemeenten en waterschappen. Berend is mededocent van de diplomaopleiding INVORM-i.

024 64 85 900024 64 85 900

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.