Belastingen

Workshop Beroepschriften Kwijtschelding

In deze workshop staat de rechtsbescherming m.b.t. kwijtschelding centraal. U krijgt inzicht in alle aspecten die verband houden met het beroep op de (gedeeltelijke) afwijzing van een verzoekschrift kwijtschelding.

Duur 1 dag (09.00-16.00 uur)
Locatie(s) Utrecht, op loopafstand NS-station
Prijs 460,- p.p. (excl. BTW) 
Datum(s)
donderdag 23 mei 2024

Omschrijving

Deze workshop is toegesneden op de praktijk van de belasting- c.q. kwijtscheldingsmedewerker.
U vergaart de kennis om beroepschriften kwijtschelding correct, snel en efficiënt af te handelen.
Vanuit onze specialistische kennis en praktijkervaring krijgt u veel tips uit de praktijk. De materie wordt op een zeer toegankelijke manier behandeld; persoonlijk, deskundig en scherp. Het programma van de workshop is zodanig uitgewerkt dat u niet alleen kennis vergaart, maar dat u zich ook de vaardigheden eigen maakt, die u nodig heeft om te komen tot een correcte behandeling van een beroepschrift kwijtschelding die maatschappelijk en juridisch voldoet aan alle vereisten.
U krijgt volop gelegenheid om ervaringen vanuit uw werksituatie in te brengen.
 

Voor wie

Deze workshop is van belang voor medewerkers bij lokale overheden, waaronder:
- De invorderings- c.q. kwijtscheldingsfunctionaris die vertrouwd wil raken met de materie rondom beroepschriften kwijtschelding en voor wie dit gebied nog relatief nieuw is;
- De functionaris die zijn theoretische en praktische kennis op peil wil houden;
- De medewerker die verantwoordelijk is voor het kwijtscheldingsbeleid;
- De verantwoordelijke voor kwijtschelding bij gemeenten, waterschappen en provincies, die een interne afdeling of een extern invorderingskantoor aanstuurt.

Het programma

We zoomen in op de theorie en praktijk en een aantal kwijtscheldingsvraagstukken, zoals:
- Welke wet- en regelgeving is van toepassing?;
- Is de behandeling van een beroepschrift gelijk aan de behandeling van een verzoekschrift?
- Welke specifieke regels zijn van toepassing?
- Op welke wijze vertaalt u de grieven?
- Hoe gaat u om met nieuwe en/of veranderde omstandigheden?
- Welke terminologie gebruikt u en hoe is de opbouw van de uitspraak?
- Wat als de belastingschuldige gebruikt maakt van het klachtrecht en wat als hij zijn weg zoekt naar de Rechtbank?
 
Relevante wet- en regelgeving, rapporten en aanbevelingen van de Ombudsman en actuele ontwikkelingen zijn in het programma verweven U krijgt volop de gelegenheid om de theorie te vergelijken met uw eigen werksituatie. En wilt u aandacht vragen voor zaken die u tegenkomt in de dagelijkse praktijk? Stuur uw vraag dan naar kenniscentrum@involon.nl. De docent zal het antwoord zoveel mogelijk proberen te verwerken in het programma van de workshop.
 

Docent(en)

Geert-Jan DümmerGeert-Jan Dümmer

Geert-Jan is sinds de oprichting van Involon één van de pijlers van ons Kennis- en Opleidingscentrum. Als docent draagt hij zijn uitgebreide kennis en ervaring van onder meer de (dwang)vordering, kwijtschelding en insolventie over. Niet alleen m.b.t. fiscale geldsommen, maar ook over andere bestuursrechtelijke vorderingen. Persoonlijk, deskundig en scherp. Daarnaast geeft hij adviezen, onder meer op het gebied van vast te stellen beleidsregels, de beleidskeuzes voor de kwijtschelding, het toepassen van de invorderingsrente, het schrijven van een incassovisie, procesinrichting en het uitvoeren van een invorderingsscan.

06 55 14 69 1306 55 14 69 13

Extra informatie

De workshop wordt verzorgd op donderdag 23 mei 2024 in Utrechtbij Aristo Meeting Center, tegenover het NS-station Lunetten. 

Om bij te dragen aan duurzaamheid verstrekken wij ons opleidingsmateriaal waar mogelijk digitaal.

Deelnamekosten € 460,- per persoon. Het cursusgeld is excl. BTW. Een goed verzorgde lunch en studiemateriaal is inbegrepen.

Bij inschrijving volgt automatisch een bevestiging. Uiterlijk 10 dagen voor de datum van de workshop ontvang je een bericht of de opleiding definitief doorgaat en wordt de factuur verstuurd.

Heb je vragen of wilt je meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met Involon, 024 648 59 00 of info@involon.nl.

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.