Belastingen

Objectieve rechtvaardiging onwrikbaar uitgangspunt

Actualiteit29 november 2019Vaste jurisprudentie van de Hoge Raad bepaalt een objectieve rechtvaardiging voor tariefdifferentiaties naar gebieden bij gemeentelijke belasting, zoals de reclame- en precariobelasting. In onze adviespraktijk ondersteunen wij gemeenten bij het onderbouwen van deze objectieve rechtvaardiging.

Recentelijk heeft de Hoge Raad arrest gewezen over een tariefdifferentiatie voor precariobelasting terrassen waarbij wij de onderbouwing hebben verzorgd. Ook heeft Involon het verweer gevoerd in beroep, hoger beroep en in cassatie.

De Hoge Raad heeft het beroep van belastingplichtige ongegrond verklaard en de onderbouwing van de tariefdifferentiatie bevestigd. Op 20 september 2019 is arrest gewezen, zie HR 2019:1403.

Deze verordening precariobelasting heeft voor de terrassen vier tarieven. Het terras van belastingplichtige ligt in het gebied waar het hoogste tarief geldt. Belastingplichtige was het niet eens met deze indeling en stelt dat het tarief onredelijk en willekeurig is. Bij deze gemeente is de historische kern heel ingrijpend heringericht. De kosten van de herinrichting worden onder meer gedekt met de precariobelasting terrassen én de reclamebelasting in de historische kern. Daarvoor zijn de tarieven verhoogd voor de precario terrassen in de historische kern. Voor beide verordeningen is hetzelfde gebied aangewezen voor het realiseren van deze extra opbrengst.

In de verschillende raadsvoorstellen voor het realiseren van de herinrichting, is het hoger tarief voor de terrasprecario als dekkingsmiddel onderbouwd. Door alle rechtscolleges zijn onze onderbouwingen geaccepteerd, als een objectief rechtvaardig!

Opleiding & advies
In de opleiding INVORM-h leidt Involon de cursisten op tot heffingsambtenaar. De precariobelasting komt hierbij uitgebreid aan de orde. Daarnaast ondersteunt Involon jaarlijks gemeenten bij het onderbouwen van de objectieve rechtvaardiging van de tariefdifferentiatie bij de precario- en reclamebelasting.
 

Huib Pijpers

Huib is als adviseur vooral in-house actief bij onze opdrachtgevers. Vanuit zijn gemeentelijke ervaring en als adviseur op het gebied van de lokale belastingen heeft hij veel verschillende opdrachten uitgevoerd. Voorbeelden zijn beleidsadviezen, procesanalyses, organisatieadviezen, begeleiden van afdelingen belastingen voor ISO- certificering en BAG-projecten.

06 55 14 69 1606 55 14 69 16

Heeft dit artikel uw interesse gewekt en wilt u meer informatie of advies van een van onze medewerkers?

Neem direct contact op

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.