BelastingenAdviserenOpleiden

Jurisprudentie Reclamebelasting

Jurisprudentie25 oktober 2019De reclamebelasting wordt door gemeenten regelmatig ingezet als middel om belasting te heffen in een beperkt gebied. Dat klinkt onrechtvaardig, maar is toegestaan. De opbrengst van de heffing wordt dan als subsidie verstrekt aan een vereniging of stichting, waarin de belastingplichtigen zijn vertegenwoordigd. De subsidie wordt vervolgens ingezet voor gezamenlijke investeringen of ter bekostiging van activiteiten in het gebied.

De Hoge Raad oordeelde in het arrest HR 11 nbovember 2011, 10/04446, BNB 2012/18, V-N 2011/60.24 over de Doetinchemse reclamebelasting dat het karakter van een algemene belasting van deze heffing er niet aan in de weg staat dat een gemeente de heffing van deze belasting beperkt tot een gedeelte van haar grondgebied, mits voor de beperking een objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat. Die is volgens de Hoge Raad aanwezig, indien een gemeente besluit de opbrengst te besteden aan activiteiten en voorzieningen in het desbetreffende gebied en zij het object van de heffing heeft beperkt tot openbare aankondigingen in het desbetreffende gedeelte van haar grondgebied, uitgaande van de redelijke veronderstelling dat op deze wijze degenen die profijt kunnen hebben van de opbrengst van de belasting, in de heffing worden betrokken. Dat is exact de toets die het hof aanlegt in deze zaak. Cassatie lijkt dan ook niet erg kansrijk voor deze belanghebbende.

Volledige uitspraak: ECLI:NL:GHARL:2019:5041

Nico Nijveld

Nico is verantwoordelijk voor Advies en het Kenniscentrum. Zijn kennis en ervaring heeft hij opgedaan door advies en interim opdrachten bij lokale overheden op het gebied van heffing en invordering van lokale belastingen. Opdrachten zoals het leidinggeven aan professionals, procesanalyses, organisatieadviezen en het implementeren van verbeteringen.

06 29 60 59 0806 29 60 59 08

Heeft dit artikel uw interesse gewekt en wilt u meer informatie of advies van een van onze medewerkers?

Neem direct contact op

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.