BelastingenAdviserenOpleiden

Gratis webinar leges: de eerste ervaringen

Actualiteit01 februari 2024Meld je nu aan voor het webinar op dinsdag 13 februari van 10:00 tot uiterlijk 11:00 uur door een mail te sturen naar info@involon.nl

Tijdens dit webinar zullen wij belangrijke ervaringen met je delen. Ook zullen wij een aantal resultaten presenteren vanuit het vergelijkingsonderzoek dat wij hebben verricht naar alle nieuwe legesverordeningen 2024. Het webinar is interactief. Je krijgt volop de gelegenheid om vragen te stellen of ervaringen te delen. Daarnaast gaan we in ieder geval in op onderstaande onderwerpen.

De Omgevingswet is in werking. En de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is gedeeltelijk in werking. In de afgelopen jaren hebben lokale overheden de legesverordening aangepast aan deze wetten. Dat was nog niet zo eenvoudig. Natuurlijk is de opgestelde modelverordening leges van de VNG een handig hulpmiddel. Desondanks zijn in bijna alle gemeenten autonome afwijkende keuzes gemaakt, omdat de modelverordening op een paar punten onvoldoende aansluit op de praktijk. Voorbeelden hiervan zijn het voorgestelde vaste bedrag in artikel 2.5 (ruimtelijke toets) en de tariefstelling voor de buitenplanse omgevingsplanactiviteiten. Wij geven inzicht in de door gemeenten gemaakte keuzes.

Sinds 1 januari 2024 is van rechtswege het omgevingsplan ontstaan. In de komende jaren zullen lokale keuzes worden gemaakt over de fysieke leefomgeving. Deze keuzes hebben gevolgen voor de legesheffing. Jaarlijks betekent dit meer interne afstemming tussen de afdelingen Ruimtelijke ordening, Vergunningen, toezicht en Handhaving, Financiën en en Belastingen.

Door de grootschalige verbouwing van de tarieventabel van de leges, in combinatie met de nodige onduidelijkheid over de inwerkingtreding en interpretatie van de Omgevingswet, zijn aannames gedaan. We hebben nu met elkaar een maand praktijkervaring met de nieuwe tarieventabel. Onvermijdelijk komen hieruit omissies naar voren of zaken die aanpassing van de tarieventabel vergen. Gelukkig is dat, in tegenstelling tot andere belastingverordeningen, mogelijk. Hoe? Daarover informeren wij je ook tijdens het webinar.

Ik zie jullie graag op 13 februari.

Wil je sowieso je kennis van de leges verbreden, neem dan deel aan de Workshop Leges op 11 en 25 maart. meer informatie vind je <hier>

Nico Nijveld

Nico is verantwoordelijk voor Advies en het Kenniscentrum. Zijn kennis en ervaring heeft hij opgedaan door advies en interim opdrachten bij lokale overheden op het gebied van heffing en invordering van lokale belastingen. Opdrachten zoals het leidinggeven aan professionals, procesanalyses, organisatieadviezen en het implementeren van verbeteringen.

06 29 60 59 0806 29 60 59 08

Heeft dit artikel uw interesse gewekt en wilt u meer informatie of advies van een van onze medewerkers?

Neem direct contact op

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.