Belastingen

Wijzigingen kwijtscheldingsnormen 1 januari 2024

Actualiteit05 januari 2024Algemeen Het bruto wettelijk minimumloon is per 1 januari 2024 verhoogd. Veel uitkeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon. Het gaat om de Participatiewet (Pw), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene Nabestaandenwet (Anw), de Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong), de Werkloosheidswet (WW), de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Ziektewet (ZW) en de Toeslagenwet (TW).

Kwijtscheldingsnormen 1 januari 2024
De gewijzigde uitkeringsbedragen in de Participatiewet hebben invloed op de normbedragen die worden gehanteerd bij de berekening van de betalingscapaciteit bij een verzoek om kwijtschelding. Ook zijn veel andere normbedragen die relevant zijn voor de berekening van de betalingscapaciteit geïndexeerd en/of gewijzigd.
Wij hebben voor u de wijzingen verwerkt in het Involon-normenoverzicht kwijtschelding 1 januari 2024. Voor het normenoverzicht kwijtschelding <klik hier>.

Bijblijven is een must
Als u het normoverzicht bestudeert, met name het derde blad, dan ziet u opmerkelijke wijzingen. De nieuwe regelgeving en geactualiseerde bedragen kunnen mogelijk bij u vragen oproepen, bijvoorbeeld over de normhuur en -premie, de normpremie ziektekostenverzekering, de uurtarieven kinderopvang, het verdwijnen van de energietoeslag, de stijging van het kindgebondenbudget, de huurtoeslag en de kinderopvangtoeslag etc.

Voor uitleg en achtergrondinformatie nodigen wij u uit voor deelname aan onze jaarlijkse Bijblijfdag Kwijtschelding. Vanaf 30 januari op 5 cursuslocaties: Utrecht, Assen, Amsterdam, Eindhoven en Zwolle. Informatie over het programma en inschrijving <klik hier>.
 

Geert-Jan Dümmer

Geert-Jan is sinds de oprichting van Involon één van de pijlers van ons Kennis- en Opleidingscentrum. Als docent draagt hij zijn uitgebreide kennis en ervaring van onder meer de (dwang)vordering, kwijtschelding en insolventie over. Niet alleen m.b.t. fiscale geldsommen, maar ook over andere bestuursrechtelijke vorderingen. Persoonlijk, deskundig en scherp. Daarnaast geeft hij adviezen, onder meer op het gebied van vast te stellen beleidsregels, de beleidskeuzes voor de kwijtschelding, het toepassen van de invorderingsrente, het schrijven van een incassovisie, procesinrichting en het uitvoeren van een invorderingsscan.

06 55 14 69 1306 55 14 69 13

Heeft dit artikel uw interesse gewekt en wilt u meer informatie of advies van een van onze medewerkers?

Neem direct contact op

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.