BelastingenAdviserenOpleiden

Routekaart Coronamaatregelen in belastingmaatregelen

Actualiteit30 oktober 2020In de praktijk zien wij dat met terugwerkende kracht tarieven van lokale belastingen worden verlaagd. Wij zien dat de feitelijke afhechting van de besluitvorming vaak nog niet heeft plaatsgevonden.

Dit voorjaar heeft Involon twee maal het Webinar Belastingmaatregelen in Corona-tijd gehouden. De belangstelling was groot en op verzoek van de deelnemers hebben wij de inhoud van het webinar op 29 juni 2020 opgenomen in onze Update.

Afhechten mitigerende belastingmaatregelen

Inmiddels hebben de meeste gemeenten mitigerende maatregelen getroffen bij de terras-precario, de evenement-leges, het havengeld en bij de reclamebelasting. Vanuit verschillende bestuursorganen kunnen maatregelen getroffen worden. Meestal kiest men voor de gemeenteraad om deze belastingmaatregelen te treffen. Deze keuze ligt ook het meest voor de hand gelet op het budgetrecht van de raad.

In de praktijk zien wij dat met terugwerkende kracht tarieven verlaagd worden ook tot een nultarief. Dit is in het voordeel van belastingplichtigen, daarom mag de raad dit besluit nemen. Deze mitigerende maatregelen zijn door de gemeenten naar buiten gebracht na afgestemd met de raad. Wij zien dat de feitelijke afhechting van de besluitvorming vaak nog niet heeft plaatsgevonden. Dit vanwege de onzekerheid rondom het coronavirus.

De laatste maanden van het jaar worden de belastingverordeningen voor 2021 ter vaststelling aangeboden. Volgens Involon is het rechtsduidelijk (en praktisch) om in het raadsvoorstel voor de belastingverordeningen 2021, ook de belastingverordeningen 2020 mee te nemen die met terugwerkende kracht gewijzigd dienen te worden.

Doorvoeren routekaart coronamaatregelen

Op 13 oktober 2020 heeft het kabinet de routekaart voor de coronamaatregelen gepresenteerd en gelijktijdig de maatregelen in werking gesteld die daaruit voortkomen. De maatregelen in de routekaart, treffen opklimmend naar ernst: de horeca, de evenementen en samenkomsten. Feitelijk dezelfde groepen belastingplichtigen waarvoor eerder dit jaar ook mitigerende maatregelen getroffen zijn vanuit de verschillende belastingverordeningen.

Nu deze routekaart coronamaatregelen zo concreet ofwel rechtsduidelijk is, kan deze ook verbonden worden met de belastingverordeningen. In de betreffende verordening kan dan een tarief gekoppeld worden aan het risiconiveau uit de routekaart. Kiezen gemeenten voor deze aanpak, dan weten ondernemers direct welke belastingmaatregel geldt, wanneer een bepaald risiconiveau is bepaald. Voordeel is ook dat niet telkens een besluitvormingsproces doorlopen dient te worden bij een verandering van het risiconiveau.
 

Huib Pijpers

Huib is als adviseur vooral in-house actief bij onze opdrachtgevers. Vanuit zijn gemeentelijke ervaring en als adviseur & interim-manager op het gebied van de lokale belastingen heeft hij veel verschillende opdrachten uitgevoerd. Voorbeelden zijn beleidsadviezen, procesanalyses, organisatieadviezen, AVG-adviezen, begeleiden van afdelingen belastingen voor ISO- certificering en BAG-projecten.

06 55 14 69 1606 55 14 69 16

Heeft dit artikel uw interesse gewekt en wilt u meer informatie of advies van een van onze medewerkers?

Neem direct contact op

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.