Basisregistratie

De WOZ en de Omgevingswet

Actualiteit11 juli 2023Na meerdere jaren uitstel lijkt de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 een feit te worden. Gelijk met de Omgevingswet wordt de Wet kwaliteitsborging (Wkb) ingevoerd

Dit heeft niet alleen gevolgen voor de vergunningverlening, maar ook voor het beheer van de BAG en WOZ. Dit jaar is voor het beheer van de BAG een factsheet verschenen en zijn er informatiesessies geweest. Daarin zijn voorstellen gedaan hoe de BAG-beheerders om moeten gaan met informatie die de gemeente niet meer krijgt. De oplossing is eenvoudig: als de geometrie onbekend is teken je een driehoekje op de kaart, ontbreekt het bouwjaar registreer je 9999 en ontbreekt de gebruiksoppervlakte dan registreer je 999999. Deze attributen zet je in onderzoek tot het moment dat de gegevens bekend zijn.

De informatie die de gemeente niet meer krijgt heeft niet alleen gevolgen voor de BAG maar ook voor WOZ. Om welke informatie het gaat is afhankelijk van de keuzes die de gemeente maakt bij de invoering van de Omgevingswet. Er wordt bij de invoering een knip gemaakt tussen de ruimtelijke toets en de technische toets van een bouwwerk. De gevolgen voor de WOZ kunnen met name groot zijn bij de bouwwerken in gevolgklasse 1. Onder andere het bouwen van alle grondgebonden woningen en eenvoudige bedrijfspanden tot twee verdiepingen, zoals loodsen en kleine kantoren, behoren tot deze categorie. De technische toets van deze bouwwerken en het toezicht op deze bouwwerken tijdens de bouw wordt dan niet meer uitgevoerd door de gemeente, maar door een particuliere kwaliteitsborger die wordt ingehuurd door de projectontwikkelaar. Dit betekent dat de informatie met betrekking tot de technische bouwtoets, zoals bouwtekeningen, niet standaard beschikbaar zijn bij de gemeente.
Bij de waardering van objecten in aanbouw wordt gekeken naar de stichtingskosten en zijn de objectdelen en -kenmerken nog niet van belang bij de waardering. Bouwactiviteiten bij bestaande WOZ-objecten zullen vaker achteraf geconstateerd worden. De werkprocessen voor het gegevensbeheer bij nieuw- en verbouw gaan veranderen.

Wacht niet tot het 2024 is om de processen van het gegevensbeheer aan te passen. Zoek, liefst samen met een BAG-beheerder, de vergunningverlener op en kijk wat de mogelijkheden zijn. Zo kan een gemeente naast de verplichte informatie bij de aanvraag ook aanvullende informatie opvragen om een vergunning in behandeling te nemen.


 

Jan Thomas

Jan is adviseur bij Involon. Hij heeft ruim twintig jaar ervaring op het gebied van gemeentelijke belastingen en basisregistraties. Hij is sinds de invoering van de Wet WOZ, de Wet BAG en de wet BGT werkzaam op deze beleidsterreinen. Bij gemeentes is hij o.a. verantwoordelijk geweest voor projecten op het gebied van implementatie, conversie, kwaliteitsverbetering en procesanalyses.

06 34 75 55 4206 34 75 55 42

Heeft dit artikel uw interesse gewekt en wilt u meer informatie of advies van een van onze medewerkers?

Neem direct contact op

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.