Basisregistratie

Handreiking VNG inzake invloed corona op WOZ-waarde

Actualiteit01 maart 2021Begin februari heeft de gemeente het Hogeland besloten om de WOZ waarde van horecapanden en panden van sportverenigingen, dorpshuizen, musea, expositieruimtes en bibliotheken te verlagen. Mede naar aanleiding van dit bericht heeft de VNG vragen ontvangen om de handreiking voor het bepalen van de invloed van coronamaatregelen op de WOZ-waardering per waardepeildatum 1 januari 2020 openbaar te maken. Deze handreiking is dan ook toegevoegd als een bijlage bij het algemeen deel van de taxatiewijzers waardepeildatum 1 januari 2020.

In een eerder artikel op onze website hebben we al de stelling ingenomen dat de coronamaatregelen mogelijk voor een bepaalde groep van objecten als bijzondere omstandigheid zouden kunnen worden aangemerkt als bedoeld in artikel 18 van de wet WOZ. De praktijk wijst uit dat mogelijke invloed op de waarde alleen van toepassing kan zijn bij niet-woningen. Woningen worden gewaardeerd naar de waardepeildatum 1 januari 2020 en hier is geen sprake van genoemde bijzondere omstandigheid. De schaarse woningmarkt heeft duidelijk meer invloed dan de negatieve economische effecten van de coronamaatregelen.

De handreiking begint met te stellen dat in zijn algemeenheid investering in vastgoed per definitie een langetermijn-investering betreft waarop een tijdelijke dip weinig of geen invloed heeft. Dat er sprake is van tijdelijkheid wordt als zekerheid aangenomen. De maatregelen die door het kabinet zijn getroffen leiden tot gebruiksbeperkingen van een bepaalde categorie van onroerende zaken. Zeker niet alle niet-woningen hebben last van deze beperkingen. Er wordt in de handreiking onderscheid gemaakt tussen de waarde invloed voor incourante objecten en courante objecten.

Correctie voor incourante objecten komt tot uitdrukking in een functionele correctie voor gebruiksbeperkingen (denk aan musea, theaters, bioscopen, enzovoorts). Het advies richt zich op het ruimer toepassen van de functionele correctie. Tevens wordt geadviseerd om de waardering van deze objecten uit te stellen en informatie op te vragen op basis waarvan een discounted cash flow berekening kan worden gemaakt. Daarmee kan de functionele correctie worden onderbouwd.

Bij courante objecten zoals restaurants, cafés, enzovoorts, zal ook de invloed van de gebruiksbeperking moeten worden beoordeeld. Marktgegevens zijn slechts beperkt beschikbaar om op de toestandsdatum te beoordelen wat de invloed is geweest. Indien bijvoorbeeld rekening wordt gehouden met een zogenaamde huurvrije periode van 6 maanden, zal de invloed op de waarde – afhankelijk van de benaderingswijze – circa 4 tot 5% bedragen.

Marcel Zwartelé

Marcel geeft leiding aan ons detacheringsteam. Hij verzorgt voor u de medewerkers met de juiste kennis en ervaring voor uw opdracht bij de afdeling financiën, gegevensbeheer, WOZ, heffing, invordering of kwijtschelding. Tevens is Marcel de functionaris Gegevensbescherming bij Involon en adviseur en docent Basisregistraties.

06 55 76 85 1906 55 76 85 19

Heeft dit artikel uw interesse gewekt en wilt u meer informatie of advies van een van onze medewerkers?

Neem direct contact op

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.