Belastingen

Workshop Vordering IW & beslagvrije voet

De ontvanger (de ambtenaar belast met de invordering) heeft de mogelijkheid om in bepaalde gevallen op eenvoudige wijze belastingschuld te verhalen op geld dat een derde aan de belastingschuldige is verschuldigd. De ontvanger verhaalt het geld door middel van een vordering onder de derde (artikel 19 Invorderingswet 1990).

Duur 1 dag (9.00-16:00 uur)
Locatie(s) Utrecht, op loopafstand NS-station
Prijs 410,- p.p. (excl. BTW) 
Datum(s)
dinsdag 06 december 2022

Omschrijving

1 dag: donderdag 21 april 2022 (9:00 - 16:00 uur)

In deze workshop worden de verschillende soorten van vordering besproken waarbij het accent ligt op de vordering op periodieke betalingen: loon, sociale uitkeringen, pensioen etc. Daarbij wordt, aan de hand van casuïstiek, uitvoerig ingegaan op de berekening van de beslagvrije voet. Het kabinet heeft besloten om af te zien van invoering van de kostendelersnorm in de beslagvrije voet per 1 juli 2015. Desondanks blijft het moeilijk de beslagvrije voet correct toe te passen. Op informatieverzoeken wordt nagenoeg niet (goed) gereageerd en de noodzakelijke informatie kan niet volledig ontsloten worden via systemen. En u krijgt ná het toepassen van de vordering de vragen! Van de belastingschuldige, van de werkgever, van de uitkerende instantie, bewindvoerder, curator etc. Het is van groot belang dat u de materie beheerst en op de hoogte bent van de actualiteit, de knelpunten en de toekomstige ontwikkelingen.
 
De workshop Vordering IW & beslagvrije voet is een dag voor de ontvanger, de administratief invorderingsambtenaar, de belastingdeurwaarder en de juridische- of beleidsmedewerker die werkzaam is op het terrein van de fiscale invordering.
 

Het programma

Een greep uit de onderwerpen:
- De verschillende soorten van vordering ex artikel 19 Invorderingswet 1990
- Stand van zaken m.b.t. het gebruik van de overheidsvordering
- De praktijk van huur, pacht en faillissementsvorderingen 
- De wettelijke vereisten en het (administratieve) proces, de procedure
- De (on)mogelijkheden van de vordering op periodieke betalingen
- Informatieplicht belastingschuldige, gegevensverstrekking door derde 
- De beslagverboden
- De regeling van de beslagvrije voet zelf 
- Invloed van ziektekostenverzekering, woonlasten, kindgebonden budget etc.
- Effect van andere en verschillende inkomsten
- Verlagen of halveren beslagvrije voet
- Aantasten beslagverbod en beslagvrije voet bij notoire wanbetalers
- Wijziging van omstandigheden, correctie al dan niet met terugwerkende kracht
- Rechtsbescherming
 
Aan de hand van casuïstiek gaan wij samen met u in op steeds meer voorkomende situaties waar de wet- en regelgeving geen helder antwoord op geeft. Ook de normale toepassing wordt gerepeteerd en verduidelijkt aan de hand van praktijkvoorbeelden. Van u wordt een actieve bijdrage verwacht.
 
Wilt u aandacht vragen voor zaken die u tegenkomt in de dagelijkse praktijk? Stuur uw vraag dan naar kenniscentrum@involon.nl. Geert-Jan zal het antwoord zoveel mogelijk proberen te verwerken in het programma van de workshop. Tijdens de ochtenden hoeft u niet alleen te luisteren, u gaat zelf ook een actieve rol spelen bij de behandeling van de casuïstiek.
 

Docent(en) 

Geert-Jan DümmerGeert-Jan Dümmer

Geert-Jan is sinds de oprichting van Involon één van de pijlers van ons Kennis- en Opleidingscentrum. Als docent van vele opleidingen draagt hij zijn uitgebreide kennis en ervaring van kwijtschelding en invordering over. Daarnaast geeft hij adviezen op het gebied van het invorderings- en kwijtscheldingsbeleid, waaronder de Leidraad invordering en het Incassoreglement.

06 55 14 69 1306 55 14 69 13
Berend MetzBerend Metz

Berend heeft zich gespecialiseerd op de publieke en private invordering en de kwijtschelding. Berend beheerst niet alleen de uitvoering van deze processen maar heeft een natuurlijke aanleg voor het signaleren van efficiencyverbeteringen in het proces. Daarbij maakt hij gebruik van zijn ervaringen bij diverse gemeenten en waterschappen. Berend is mededocent van de diplomaopleiding INVORM-i.

024 64 85 900024 64 85 900

Het opleidingsmateriaal

Een speciale Involon-Lesbrief, casuïstiek en de getoonde dia’s digitaal in PDF. 
Het opleidingsmateriaal is niet los verkrijgbaar.
 

Extra informatie

Deelnamekosten € 410,- per persoon.
 
Het cursusgeld is excl. BTW en voor het overige "all inclusive". Inclusief het (digitale) les- en leermateriaal, lunch en koffie, thee of frisdrank.
 
Na verzending van uw aanmelding, ontvangt u op het opgegeven e-mailadres een inschrijfbevestiging. Reserveren of annuleren is niet mogelijk. Bent u onverwachts verhinderd? Laat u dan kosteloos vervangen.
 
Zodra er voldoende aanmeldingen zijn hoort u van ons dat u definitief bent ingeschreven en versturen wij de factuur. Mocht de opleiding niet doorgaan (wegens te weinig aanmeldingen of andere redenen) dan hoort u dat uiterlijk 7 dagen voor de start van de opleiding.
 
Onze vaste partner Aristo heeft de locatie zo ingericht dat volledig wordt voldaan aan de richtlijnen van het RIVM. 
 
Heeft u vragen of wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met Involon, 024 64 85 900 of info@involon.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.