Belastingen

Workshop Leges najaar 2022

De Workshop Leges richt zich op alle relevante aspecten van de leges, zoals de basis voor de heffing en de begrippen “dienst” en “opbrengstnorm”. Ook bespreken we de verantwoording van baten en lasten in de begroting en hoe je een berekening van de kostendekking opstelt. Natuurlijk staan we uitgebreid stil bij de gevolgen van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Duur 2 dagen
Locatie(s) Utrecht, op loopafstand NS-station of online via Teams
Prijs 770,- p.p. (excl. BTW) 
Datum(s)
Start 2 daagse opleidingdonderdag 15 september 2022

Omschrijving

In twee dagen hoort u alles over de leges. Nadat we de 'spelregels' van de legesheffing hebben behandelt leert u het voorkomen van risico’s door het op de juiste wijze opstellen van een transparante berekening van de kostendekking. U leert hoe u de wetten, regels, voorschriften en jurisprudentie moet hanteren en interpreteren. Aan de hand van casuïstiek behandelen we hoe u kunt voorkomen dat uw legesverordening onverbindend wordt verklaard door adequaat op deze procedures te anticiperen en leert u welke gegevens u nodig hebt om een gedegen kostprijsberekening te maken. Natuurlijk staan we uitgebreid stil bij de gevolgen van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen? Welke keuzes moeten voor 2022 worden gemaakt? We behandelen onder meer het omgevingsoverleg, de omgevingsplanactiviteiten en de milieubelastende activiteiten. U leert hoe je de impact van de nieuwe wetten voor de lasten en baten van de leges kunt berekenen. Ook gaan we in op het werkmodel Legesverordening 2022 van de VNG.

Voor wie

De Workshop Leges is een dag voor iedereen die betrokken is bij de leges, zoals bv. de heffingsambtenaar, de financieel adviseur, de juridisch medewerker en de vergunningverleners. Wilt u aandacht vragen voor zaken die u tegenkomt in de dagelijkse praktijk? Stuur uw vraag dan naar kenniscentrum@involon.nl. Uw vraag zal worden beantwoord tijdens de workshop.
 

Het programma

Een greep uit de onderwerpen:
- Diensten waarvoor u leges kunt heffen
- Vereisten ten aanzien van de kostendekkendheid van de leges
- Directe kosten, indirecte kosten en overheadkosten 
- Regels uit de Handreiking kostentoerekening leges en tarieven
- Gevolgen van de Omgevingswet
- Invloed van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (impactanalyse)
- het werkmodel Legesverordening 2022 van de VNG
- Toepassing van de Europese Dienstenrichtlijn
- Vereisten vanuit de wet- en regelgeving, jurisprudentie en het BBV in relatie tot de paragraaf lokale belastingen
- Verantwoording van de leges in de financiële administratie en begroting
- Meest actuele en relevante jurisprudentie
 
Aan de hand van casuïstiek gaan wij samen met u in op steeds meer voorkomende situaties waar de wet- en regelgeving geen helder antwoord op geeft. Alles wordt verduidelijkt aan de hand van praktijkvoorbeelden.
 

Docent(en)

Nico NijveldNico Nijveld

Nico is verantwoordelijk voor Advies en het Kenniscentrum. Zijn kennis en ervaring heeft hij opgedaan door advies en interim opdrachten bij lokale overheden op het gebied van heffing en invordering van lokale belastingen. Opdrachten zoals het leidinggeven aan professionals, procesanalyses, organisatieadviezen en het implementeren van verbeteringen.

06 29 60 59 0806 29 60 59 08

Het opleidingsmateriaal

Om bij te dragen aan duurzaamheid verstrekken wij ons opleidingsmateriaal waar mogelijk digitaal. U ontvangt de getoonde dia's digitaal in PDF en links naar relevante uitspraken en arresten. Samen met de casuïstiek en antwoorden kunt uw dit lesmateriaal na de workshop gebruiken als naslagwerk.

Extra informatie

Data: donderdag 15 september 2022 en donderdag 22 september 2022
 
Deelnamekosten € 770,- per persoon (zowel online als fysieke deelname).
 
Onze vaste partner Aristo heeft de locatie zo ingericht dat er een keuze bestaat, voor online of klassikaal deelnemen. Op locatie wordt volledig voldaan aan de richtlijnen van het RIVM. Er is een professionele cameraopstelling gecreëerd voor het online volgen van opleidingen.
 
Het cursusgeld is excl. BTW en voor het overige "all inclusive". Inclusief het (digitale) les- en leermateriaal, lunch en koffie, thee of frisdrank..
 
Na verzending van uw aanmelding, ontvangt u op het opgegeven e-mailadres een inschrijfbevestiging. Reserveren of annuleren is niet mogelijk. Bent u onverwachts verhinderd? Laat u dan kosteloos vervangen.

Zodra er voldoende aanmeldingen zijn hoort u van ons dat u definitief bent ingeschreven en versturen wij de factuur. Mocht de opleiding niet doorgaan (wegens te weinig aanmeldingen of andere redenen) dan hoort u dat uiterlijk 7 dagen voor de start van de opleiding. 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met Nico Nijveld.

 

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.