Belastingen

Workshop Leges 2024

De Workshop Leges richt zich op alle relevante aspecten van de leges, zoals de wettelijke basis voor de heffing, de begrippen “dienst” en “opbrengstnorm” en de belangrijkste jurisprudentie. Ook bespreken we de verantwoording van baten en lasten in de begroting en hoe je een berekening van de kostendekking opstelt. Natuurlijk staan we uitgebreid stil bij de gevolgen van de Omgevingswet.

Duur 2 dagen
Locatie(s) Utrecht, op loopafstand NS-station
Prijs 925,- p.p. (excl. BTW) 
Datum(s)
maandag 11 maart 2024

Omschrijving

In twee dagen hoor je alles over de leges. Nadat we de 'spelregels' van de legesheffing hebben behandeld leer je het voorkomen van risico’s door het op de juiste wijze opstellen van een transparante berekening van de kostendekking. Je leert hoe je de wetten, regels, voorschriften en jurisprudentie moet hanteren en interpreteren. Aan de hand van casuïstiek behandelen we hoe je kunt voorkomen dat de legesverordening onverbindend wordt verklaard door adequaat op deze procedures te anticiperen en leer je welke gegevens je nodig hebt om een gedegen kostprijsberekening te maken. Natuurlijk staan we uitgebreid stil bij de gevolgen van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen? Welke keuzes zijn voor 2024 gemaakt? We behandelen onder meer het omgevingsoverleg, de omgevingsplanactiviteiten en de milieubelastende activiteiten. Daarbij maken wij gebruik van ons benchmarkonderzoek naar de legesverordeningen 2024. Je leert hoe je de impact van de nieuwe wetten voor de lasten en baten van de leges kunt berekenen. Ook gaan we in op de 'nieuwe' modelverordening Leges van de VNG en de keuzes die daarin zijn gemaakt.

Voor wie

De Workshop Leges is een dag voor iedereen die betrokken is bij de leges, zoals bv. de heffingsambtenaar, de financieel adviseur, de juridisch medewerker en de vergunningverleners. Wil je aandacht vragen voor zaken die je tegenkomt in de dagelijkse praktijk? Stuur je vraag dan naar kenniscentrum@involon.nl. Uw vraag zal worden beantwoord tijdens de workshop.
 

Het programma

Een greep uit de onderwerpen:
- Diensten waarvoor je leges kunt heffen
- Vereisten ten aanzien van de kostendekkendheid van de leges
- Directe kosten, indirecte kosten en overheadkosten 
- Regels uit de Handreiking kostentoerekening leges en tarieven
- Gevolgen van de Omgevingswet
- Invloed van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (impactanalyse)
- De nieuwe model legesverordening van de VNG in relatie tot ons benchmarkonderzoek
- Toepassing van de Europese Dienstenrichtlijn
- Vereisten vanuit de wet- en regelgeving, jurisprudentie en het BBV in relatie tot de paragraaf lokale belastingen
- Verantwoording van de leges in de financiële administratie en begroting
- Meest actuele en relevante jurisprudentie
 
Aan de hand van casuïstiek gaan wij samen in op steeds meer voorkomende situaties waar de wet- en regelgeving geen helder antwoord op geeft. Alles wordt verduidelijkt aan de hand van praktijkvoorbeelden.
 

Docent(en)

Nico NijveldNico Nijveld

Nico is verantwoordelijk voor Advies en het Kenniscentrum. Zijn kennis en ervaring heeft hij opgedaan door advies en interim opdrachten bij lokale overheden op het gebied van heffing en invordering van lokale belastingen. Opdrachten zoals het leidinggeven aan professionals, procesanalyses, organisatieadviezen en het implementeren van verbeteringen.

06 29 60 59 0806 29 60 59 08

Het opleidingsmateriaal

Om bij te dragen aan duurzaamheid verstrekken wij ons opleidingsmateriaal waar mogelijk digitaal. Je ontvangt de getoonde dia's digitaal in PDF en links naar relevante uitspraken en arresten. Samen met de casuïstiek en antwoorden kun je dit lesmateriaal na de workshop gebruiken als naslagwerk.

Extra informatie

Data: maandag maandag 11 maart en maandag 25 maart 2024.
 
Deelnamekosten € 925,- per persoon.
 
Het cursusgeld is excl. BTW en voor het overige "all inclusive". Inclusief het (digitale) les- en leermateriaal, lunch en koffie, thee of frisdrank..
 
Na verzending van je aanmelding, ontvang je op het opgegeven e-mailadres een inschrijfbevestiging. Ben je onverwachts verhinderd? Laat je dan kosteloos vervangen door een collega.

Zodra er voldoende aanmeldingen zijn krijg je een definitieve bevestioging en versturen wij de factuur. Mocht de opleiding niet doorgaan (wegens te weinig aanmeldingen of andere redenen) dan hoor je dat circa 7 dagen voor de start van de opleiding. 

Heb je vragen of wil je meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met Nico Nijveld.

 

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.