Belastingen

Workshop Leges

Workshop Leges in twee ochtenden. Wat zijn de gevolgen voor de leges van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen? Hoe voorkom je van bezwaren en hoe zet je een transparante berekening van de kostendekking op? De Workshop leges richt zich op alle relevante aspecten van de leges, zoals de basis voor de heffing, de begrippen “dienst” en “opbrengstnorm”. Ook bespreken we de verantwoording van baten en lasten in de begroting.

Duur 1 dag
Locatie(s) Utrecht of online via Teams
Prijs 395,- p.p. (excl. BTW) 
Datum(s)
dinsdag 29 september 2020

Omschrijving

In één dag hoort u alles over het voorkomen van risico’s en de opzet van een transparante berekening van de kostendekking. U leert hoe u de wetten, regels, voorschriften en jurisprudentie kunt hanteren en interpreteren en wat de gevolgen zijn voor de leges van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen.

 
Steeds vaker worden gemeenten geconfronteerd met juridische procedures tegen de leges. Aan de hand van casuïstiek behandelen we hoe u kunt voorkomen dat uw legesverordening onverbindend wordt verklaard door adequaat op deze procedures te anticiperen en welke gegevens u nodig hebt om een gedegen kostprijsberekening te maken.
 

Voor wie

De workshop Leges is een dag voor iedereen die betrokken is bij de leges, zoals bv. de heffingsambtenaar, de financieel adviseur, de juridisch medewerker en de vergunningverleners. Wilt u aandacht vragen voor zaken die u tegenkomt in de dagelijkse praktijk? Stuur uw vraag dan naar kenniscentrum@involon.nl. Uw vraag zal worden beantwoord tijdens de workshop.
 

Het programma

Een greep uit de onderwerpen:
- Diensten waarvoor u leges kunt heffen
- Vereisten ten aanzien van de kostendekkendheid van de leges
- Directe kosten, indirecte kosten en overheadkosten 
- Regels uit de Handreiking kostentoerekening leges en tarieven
- Gevolgen van de Omgevingswet
- Invloed van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (impactanalyse)
- Toepassing van de Europese Dienstenrichtlijn
- Vereisten vanuit de wet- en regelgeving, jurisprudentie en het BBV in relatie tot de paragraaf lokale belastingen
- Verantwoording van de leges in de financiële administratie en begroting
- Publicatie van bijlagen zoals UAV, NEN-normen etc.
- Meest actuele en relevante jurisprudentie
 
Aan de hand van casuïstiek gaan wij samen met u in op steeds meer voorkomende situaties waar de wet- en regelgeving geen helder antwoord op geeft. Ook de normale toepassing wordt gerepeteerd en verduidelijkt aan de hand van praktijkvoorbeelden.
 

Docent(en)

 

Nico NijveldNico Nijveld

Nico is verantwoordelijk voor Advies en het Kenniscentrum. Zijn kennis en ervaring heeft hij opgedaan door advies en interim opdrachten bij lokale overheden op het gebied van heffing en invordering van lokale belastingen. Opdrachten zoals het leidinggeven aan professionals, procesanalyses, organisatieadviezen en het implementeren van verbeteringen.

06 29 60 59 0806 29 60 59 08

Het opleidingsmateriaal

Hand-outs van de getoonde dia’s en links naar relevante uitspraken en arresten. Samen met de casuïstiek en antwoorden vormt dit een set dat u na de workshop kunt gebruiken. als naslagwerk.

Extra informatie

Deelnamekosten € 395,- per persoon.
 
Het cursusgeld is excl. BTW en voor het overige "all inclusive". Inclusief het les- en leermateriaal.
 
Na verzending van uw aanmelding, ontvangt u op het opgegeven e-mailadres een inschrijfbevestiging. Reserveren of annuleren is niet mogelijk. Bent u onverwachts verhinderd? Laat u dan kosteloos vervangen.

Zodra er voldoende aanmeldingen zijn hoort u van ons dat u definitief bent ingeschreven en versturen wij de factuur. Mocht de opleiding niet doorgaan (wegens te weinig aanmeldingen of andere redenen) dan hoort u dat uiterlijk 10 dagen voor de start van de opleiding. 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met Nico Nijveld.

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.