Belastingen

Workshop beleidsregels Invordering 2023 (Leidraad Invordering)

Het formuleren van beleid bij het invorderen en kwijtschelden van belastingen: een keiharde noodzaak.

Duur 1 dag (09:00-16:00)
Locatie(s) Utrecht op loopafstand van het NS-station
Prijs 440,- p.p.  
Datum(s)
dinsdag 16 mei 2023

Omschrijving


Deze workshop geeft u inzicht in het door de gemeente, het waterschap of het samenwerkingsverband uit te stippelen fiscale invorderingsbeleid. U leert waar u op moet letten, welke keuzes u moet maken en hoe u het invorderingsbeleid vervolgens opneemt in uw eigen fiscale leidraad-invordering-op-maat!

Voor wie


Deze workshop is van belang voor medewerkers van lokale overheden, die zich vertrouwd willen maken met het invorderingsbeleid, zoals de beleidsfunctionaris, de medewerker invordering, het hoofd Belastingen, de juridisch medewerker enzovoorts. Leerzaam voor iedereen die zich ervan bewust is dat invorderingsbeleid noodzakelijk is voor het beperken van juridische risico’s.

Het programma


In deze workshop besteden we onder meer aandacht aan:
- De wettelijke vereisten waar het fiscale invorderingsproces aan moet voldoen
- De rol van de Algemene Wet Bestuursrecht (en de Awb-conforme werkwijze)
- De wenselijkheid van een incassovisie breed
- De te maken keuzes binnen het invorderingsbeleid
- Het vertalen van beleidskeuzes naar de uitvoering
- Het opstellen van een eigen Leidraad Invordering
- Het formaliseren van de beleidsregels en het proces om een vastgestelde Leidraad Invordering actueel te houden

U leert hoe u de wetten, de regels en de voorschriften moet beoordelen om het invorderingsbeleid en de uitvoering hiervan efficiënt in kaart te brengen. U krijgt veel tips uit de praktijk. Persoonlijk, deskundig en scherp. De aspecten zijn zodanig uitgewerkt dat u niet alleen kennis vergaart, maar dat u zich ook de vaardigheden eigen maakt, die u nodig heeft om te komen tot een praktische leidraad-invordering-op-maat. die maatschappelijk en juridisch voldoet aan alle vereisten. U krijgt volop gelegenheid om ervaringen vanuit uw werksituatie in te brengen.

Wilt u aandacht vragen voor zaken die u tegenkomt in de dagelijkse praktijk? Stuur uw vraag dan naar kenniscentrum@involon.nl. De docent zal het antwoord zoveel mogelijk proberen te verwerken in het programma van de workshop.

Docent(en)

Geert-Jan DümmerGeert-Jan Dümmer

Geert-Jan is sinds de oprichting van Involon één van de pijlers van ons Kennis- en Opleidingscentrum. Als docent van vele opleidingen draagt hij zijn uitgebreide kennis en ervaring van kwijtschelding en invordering over. Daarnaast geeft hij adviezen op het gebied van het invorderings- en kwijtscheldingsbeleid, waaronder de Leidraad invordering en het Incassoreglement.

06 55 14 69 1306 55 14 69 13
Berend MetzBerend Metz

Berend heeft zich gespecialiseerd op de publieke en private invordering en de kwijtschelding. Berend beheerst niet alleen de uitvoering van deze processen maar heeft een natuurlijke aanleg voor het signaleren van efficiencyverbeteringen in het proces. Daarbij maakt hij gebruik van zijn ervaringen bij diverse gemeenten en waterschappen. Berend is mededocent van de diplomaopleiding INVORM-i.

024 64 85 900024 64 85 900

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.