Belastingen

Studiedag Invordering privaat- en bestuursrechtelijke vorderingen 2023

Tijdens deze studiedag gaan we in op de invorderingsprocedure van privaatrechtelijke geldschulden én die van bestuursrechtelijke geldschulden. Bijvoorbeeld een ‘gewone’ geldschuld, een dwangsom, kostenverhaal bestuursdwang en een bestuurlijke boete. Theorie én praktijk!

Duur 1 dag (09:00-16:00)
Locatie(s) Utrecht op loopafstand van het NS-station
Prijs 440,- 
Datum(s)
dinsdag 16 mei 2023

Omschrijving


Een gemeente of waterschap is, naast fiscale geldschulden, ook actief op het terrein van privaatrechtelijke schulden. Ontstaan door bijvoorbeeld verhuur, verkoop en ook erfpachten, schadeclaims, onrechtmatige daad etc.
Naast de basis bestuursrechtelijke geldschulden, bijvoorbeeld terugvordering van subsidies, kennen we de bijzondere bestuursrechtelijke geldschulden. Geldschulden ontstaan door de handhavingsbevoegdheden uit de Algemene wet bestuursrecht en/of de Gemeentewet, zoals de last onder bestuursdwang, een dwangsom en de bestuurlijke boete.
De invorderingsprocessen verlopen anders dan de fiscale invordering en vaak is aan de gerechtsdeurwaarder een belangrijke rol toebedeeld.


Het programma


Er wordt ingegaan op de juridische en praktische aspecten van de (dwang)invordering door gemeenten en waterschappen van:
- een privaatrechtelijke geldschuld;
- de normale Awb-geldschuld;
- de dwangsom;
- het kostenverhaal bij toepassing van bestuursdwang;
- de bestuurlijke boete (Awb én Gemeentewet).

Tijdens de studiedag bespreken we de verschillende invorderingsprocessen en leert u welke processtappen u moet doorlopen. We staan stil bij de risico’s en valkuilen en u krijgt tips en trucs om het proces snel, goedkoop en efficiënt te laten verlopen.
Per invorderingsproces is er aandacht voor de beschikking/nota, de aanmaning, de (buitengerechtelijke) incassokosten, de verjaring, de rol van de rechter en die van de deurwaarder etc.

Wilt u aandacht vragen voor zaken die u tegenkomt in de dagelijkse praktijk?
Stuur uw vraag dan naar kenniscentrum@involon.nl. De docent zal het antwoord zoveel mogelijk proberen te verwerken in het programma van de studiedag.


Docent(en) 

Geert-Jan DümmerGeert-Jan Dümmer

Geert-Jan is sinds de oprichting van Involon één van de pijlers van ons Kennis- en Opleidingscentrum. Als docent van vele opleidingen draagt hij zijn uitgebreide kennis en ervaring van kwijtschelding en invordering over. Daarnaast geeft hij adviezen op het gebied van het invorderings- en kwijtscheldingsbeleid, waaronder de Leidraad invordering en het Incassoreglement.

06 55 14 69 1306 55 14 69 13
Berend MetzBerend Metz

Berend heeft zich gespecialiseerd op de publieke en private invordering en de kwijtschelding. Berend beheerst niet alleen de uitvoering van deze processen maar heeft een natuurlijke aanleg voor het signaleren van efficiencyverbeteringen in het proces. Daarbij maakt hij gebruik van zijn ervaringen bij diverse gemeenten en waterschappen. Berend is mededocent van de diplomaopleiding INVORM-i.

024 64 85 900024 64 85 900

Het opleidingsmateriaal


U ontvangt de getoonde dia’s digitaal in PDF. De dia’s zijn zodanig samengesteld dat ze kunnen dienen als naslagwerk met verwijsbronnen. Daarnaast ontvangt u aanvullend studiemateriaal, waaronder modellen mét toelichting van onder meer de 14-dagen brief, een kostenverhaalbeschikking, een invorderingsbeschikking etc. Om bij te dragen aan duurzaamheid verstrekken wij ons opleidingsmateriaal waar mogelijk digitaal.

Extra informatie


Datum: donderdag 16 februari 2023.

Deelnamekosten € 440,- per persoon.

Het cursusgeld is excl. BTW en voor het overige "all inclusive". Inclusief het les- en leermateriaal, koffie, thee, frisdrank en tussen de middag een uitgebreid lunchbuffet.

Na verzending van uw aanmelding, ontvangt u op het opgegeven e-mailadres een inschrijfbevestiging. Reserveren of annuleren is niet mogelijk. Bent u onverwachts verhinderd? Laat u dan kosteloos vervangen.

Zodra er voldoende aanmeldingen zijn hoort u van ons dat u definitief bent ingeschreven en versturen wij de factuur. Mocht de studiedag niet doorgaan (wegens te weinig aanmeldingen of andere redenen) dan hoort u dat  circa 7 dagen voor aanvang.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met Neem dan contact op met Involon, 024 64 85 900 of info@involon.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.