Belastingen

Studiedag Herziening beslag- en executierecht

De nieuwe wet- en regelgeving m.b.t. het beslag- en executierecht is gepubliceerd. De inwerkingtreding vindt stapsgewijs vanaf 1 oktober 2020 plaats. Wat zijn de gevolgen voor uw invorderingsproces ná betekening van het dwangbevel, wat mag niet meer, hoe moet het dan wel?

Duur 1 dag
Locatie(s) Amsterdam / Utrecht / Zwolle
Prijs 395,- p.p. (excl. BTW) 
Datum(s)
woensdag 28 oktober 2020
dinsdag 03 november 2020
donderdag 05 november 2020

Omschrijving

De herziening van het beslagrecht waarborgt een menswaardig bestaansminimum, ook op grond van humanitaire overwegingen. Zo wordt bijvoorbeeld een beslagvrij bedrag bij beslag op een bankrekening ingevoerd. Een beslag op roerende zaken, zoals inboedel of een auto, is niet toegestaan als redelijkerwijs voorzienbaar is dat de kosten de baten overstijgen. Daarnaast een modernisering van de beslagverboden op roerende zaken (met name de inboedel) en een verbod om een beslag puur als pressiemiddel te gebruiken. De regels inzake de (openbare) verkoop van roerende zaken worden eenvoudiger en efficiënter. Bovendien wordt een nieuw invorderingsinstrument geïntroduceerd: het is mogelijk om administratief beslag te leggen op motorrijtuigen.
 

Het programma

De Studiedag ‘Herziening beslag en executierecht‘ biedt u de mogelijkheid om uw kennis op het gebied van de dwanginvordering op een effectieve en plezierige manier te actualiseren.
U wordt geïnformeerd over alle wijzigingen en de consequenties hiervan voor uw dagelijkse invorderingspraktijk.
Na een inleiding over alle invorderingsinstrumenten die ons ter beschikking staan ná de betekening van het dwangbevel, zoomen we uitvoerig in op het nieuwe beslag- en executierecht. Wat zijn de nieuwe spelregels (en waarom) en hoe kan/moet uw invorderingsproces en -beleid aangepast worden.
 

De docent

Geert-Jan DümmerGeert-Jan Dümmer

Geert-Jan is sinds de oprichting van Involon één van de pijlers van ons Kennis- en Opleidingscentrum. Als docent van vele opleidingen draagt hij zijn uitgebreide kennis en ervaring van kwijtschelding en invordering over. Daarnaast geeft hij adviezen op het gebied van het invorderings- en kwijtscheldingsbeleid, waaronder de Leidraad invordering en het Incassoreglement.

06 55 14 69 1306 55 14 69 13

Het opleidingsmateriaal

U ontvangt bij aanvang van de studiedag een print van de dia’s. De dia’s zijn zodanig samengesteld dat ze kunnen dienen als naslagwerk met verwijsbronnen. Om bij te dragen aan duurzaamheid verstrekken wij het opleidingsmateriaal op een persoonlijke ‘servicepagina’ op onze website. Hier kunt u de wet- en regelgeving, toelichtingen en overig extra naslagwerk raadplegen, downloaden etc.

Extra informatie

Deelnamekosten € 395,- per persoon, ongeacht locatie of door deelname via Microsoft-TEAMS

Het cursusgeld is excl. BTW en voor het overige "all inclusive". Inclusief het opleidingsmateriaal, koffie, thee, frisdrank en tussen de middag een goed verzorgde lunch.
De locaties werken met een inrichting en werkwijze die past binnen de 1,5 meter norm. Alles is erop gericht om deelnemers op anderhalve meter afstand van elkaar te houden volgens de richtlijnen van het RIVM. Daarnaast is er extra aandacht voor sociale hygiëne.

Na verzending van uw aanmelding, ontvangt u op het opgegeven e-mailadres een inschrijfbevestiging. Na bevestiging dat de opleiding doorgaat gelden onze annuleringsvoorwaarden. Bent u onverwachts verhinderd? Een collega mag u kosteloos vervangen.

Zodra er voldoende aanmeldingen zijn hoort u van ons dat u definitief bent ingeschreven en versturen wij de factuur. Mocht de studiedag onverhoopt niet doorgaan dan hoort u dat uiterlijk 10 dagen voor de start van de studiedag

Heeft u vragen of wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met Involon, 024 64 85 900 of info@involon.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.