Belastingen

Opleiding heffing : INVORM-h 2022 – 2023

Leren wat je moet leren. Niets meer en niets minder. Dat is waar de INVORM-opleidingen voor staan. Dit betekent dat er geen overbodige theoretische kennis wordt gedeeld, maar vooral toepassing in de praktijk en inzicht in het gehele proces. Op deze manier kan de deelnemer zelfstandig aan de slag als gediplomeerd heffings-, invorderings- of kwijtscheldingsambtenaar of BAG-beheerder.

Duur De opleiding bestaat in totaal uit 20 hele lesdagen. U kunt ook deelnemen aan één of meerdere modules.
Locatie(s) Utrecht, op loopafstand NS-station
Prijs 6.925,- voor de volledige opleiding Inschrijving voor afzonderlijke modules is mogelijk.  
Datum(s)
(Start module 1)donderdag 15 september 2022
(Start module 2)donderdag 26 januari 2023
(Start module 3)donderdag 13 april 2023
(Start module 4)donderdag 06 juli 2023

Omschrijving

Deze opleiding, die ook per module gevolgd kan worden, is voor medewerkers die in het gegevensbeheer, de heffing en de afhandeling van bezwaren werkzaam zijn bij gemeenten, waterschappen, provincies en samenwerkingsverbanden en willen worden opgeleid tot gediplomeerd allround heffingsambtenaar.

De opleiding bestaat in totaal uit 20 hele lesdagen.
U kunt ook deelnemen aan één of meerdere modules.
Het lesprogramma is opgebouwd vanuit het proces en bestaat uit vier modules.

Deze opleiding heeft het predikaat Registeropleiding SPHBO. Dit predicaat is toegekend door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) na beoordeling van de kwaliteit (onder meer inhoud, niveau en actualiteit) van de opleiding. CPION is onderdeel van de internationaal opererende Lloys's Register Group.

Het programma

Module 1. Het belastingbeleid en belastingverordening.
Onder meer de wijze waarop het lokale belastingbeleid tot stand komt, de politieke keuzemogelijkheden en de verankering van dat beleid per belastingverordening.
8 lesdagen, aanvang 15 september 2022.

Module 2. Het gegevensbeheer.
Onder meer de werking van het stelsel van basisregistraties, het gebruiken van gegevens uit de basisregistraties voor het vaststellen van belastingplichtigen, de diverse heffingsmaatstaven en de belastingaanslagen. De werking van de AVG bij het verzamelen van gegevens en het toepassen van de verschillende koninklijke besluiten op het gebied van de gegevensverstrekking.
5 lesdagen, aanvang wordt binnenkort op deze site bekend gemaakt.

Module 3. De aanslagregeling en de rechtsbescherming.
Onder meer het proces van het opleggen van de aanslagen, de context van wetgeving en lokale beleidsregels en de vormen van rechtsbescherming zoals bezwaar en beroep.
6 lesdagen, aanvang aanvang wordt binnenkort op deze site bekend gemaakt.

Module 4. Inleiding op het invorderingsproces.
Onder meer de relatie tussen de heffing en de invordering voor wat betreft het beleid, de gegevens en het uitvoeringsproces.
1 lesdag, aanvang aanvang wordt binnenkort op deze site bekend gemaakt.

Docent(en) 

Jan ThomasJan Thomas

Jan is adviseur bij Involon. Hij heeft ruim twintig jaar ervaring op het gebied van gemeentelijke belastingen en basisregistraties. Hij is sinds de invoering van de Wet WOZ, de Wet BAG en de wet BGT werkzaam op deze beleidsterreinen. Bij gemeentes is hij o.a. verantwoordelijk geweest voor projecten op het gebied van implementatie, conversie, kwaliteitsverbetering en procesanalyses.

06 34 75 55 4206 34 75 55 42
Jur van der TuukJur van der Tuuk

Jur is adviseur bij Involon. Hij heeft zich gespecialiseerd in de gemeentelijke heffingen, waaronder de BIZ, de reclamebelasting en de precariobelasting. Verder ligt zijn expertise op het gebied van de afhandeling van heffingsbezwaren en vertegenwoordigt hij gemeenten in rechte. Ook behandelt hij verzoeken voor kwijtschelding afkomstig van ondernemers. Jur is docent op het onderdeel rechtsbescherming.

024 64 85 900024 64 85 900
Berend MetzBerend Metz

Berend heeft zich gespecialiseerd op de publieke en private invordering en de kwijtschelding. Berend beheerst niet alleen de uitvoering van deze processen maar heeft een natuurlijke aanleg voor het signaleren van efficiencyverbeteringen in het proces. Daarbij maakt hij gebruik van zijn ervaringen bij diverse gemeenten en waterschappen. Berend is mededocent van de diplomaopleiding INVORM-i.

024 64 85 900024 64 85 900
Huib PijpersHuib Pijpers

Huib is als adviseur vooral in-house actief bij onze opdrachtgevers. Vanuit zijn gemeentelijke ervaring en als adviseur & interim-manager op het gebied van de lokale belastingen heeft hij veel verschillende opdrachten uitgevoerd. Voorbeelden zijn beleidsadviezen, procesanalyses, organisatieadviezen, AVG-adviezen, begeleiden van afdelingen belastingen voor ISO- certificering en BAG-projecten.

06 55 14 69 1606 55 14 69 16
Marcel ZwarteléMarcel Zwartelé

Marcel geeft leiding aan ons detacheringsteam. Hij verzorgt voor u de medewerkers met de juiste kennis en ervaring voor uw opdracht bij de afdeling financiën, gegevensbeheer, WOZ, heffing, invordering of kwijtschelding. Tevens is Marcel de functionaris Gegevensbescherming bij Involon en adviseur en docent Basisregistraties.

06 55 76 85 1906 55 76 85 19

Extra informatie

Elke cursusdag vangt aan om 9.00 uur en eindigt om 16.00 uur.

Voor de volledige gecertificeerde diplomaopleiding tot allround heffingsambtenaar bedraagt het cursusgeld € 6.925,- .

Deelname aan
Module 1. Belastingbeleid en -verordeningen € 3.400,-
Module 2. Gegevensbeheer / WOZ-medewerker € 2.130,-
Module 3. Aanslagregeling en rechtsbescherming € 2.550,-
Module 4. Inleiding invorderingsproces € 425,-

Het cursusgeld is excl. BTW en voor het overige "all inclusive". Inclusief toegang tot VIND Lokale Belastingen, het overige les- en leermateriaal, de beoordeling van de werkplekopdrachten, toetsing en indien u aanwezig bent op de locatie koffie, thee, en tijdens iedere lesdag een goed verzorgde lunch.

Als u één of meerdere modules volgt dan is het cursusgeld afhankelijk van de gekozen modules. Reserveren of annuleren is niet mogelijk. Bent u onverwachts verhinderd? Laat u dan kosteloos vervangen.

Na verzending van uw aanmelding, ontvangt u op het opgegeven e-mailadres een inschrijfbevestiging. Zodra er voldoende aanmeldingen zijn hoort u van ons dat u definitief bent ingeschreven en versturen wij de factuur. Mocht de opleiding niet doorgaan (wegens te weinig aanmeldingen of andere redenen) dan hoort u dat uiterlijk 10 dagen voor de start van de opleiding.

Voor de volledige informatie over het programma, het studiemateriaal, de docenten, data en tijden <klik hier> of neem contact op met Huib Pijpers

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.