Belastingen

Basiscursus Fiscaal Invorderingsproces 2023

In deze cursus staat de invorderingspraktijk van fiscale vorderingen centraal. U krijgt inzicht in alle aspecten die verband houden met het innen van lokale belastingen.

Duur 4 dagen (09-00:16:00)
Locatie(s) Utrecht direct tegenover NS-station Lunetten
Prijs 1.750,- 
Datum(s)
Startwoensdag 12 april 2023

Omschrijving

De cursus is toegesneden op de praktijk van belastingmedewerkers en hun leidinggevenden.
Actuele ervaringen en recente jurisprudentie zijn erin verweven. In de cursus draait het niet alleen om kennis vergaren, maar vooral ook om het eigen maken van de vaardigheden die nodig zijn voor het efficiënt en op een wettelijk verantwoorde wijze invorderen van belastingen. U krijgt volop de gelegenheid om de theorie te vergelijken met uw eigen werksituatie.

Voor wie

Deze cursus is van belang voor medewerkers bij lokale overheden, waaronder:
- De invorderingsfunctionaris die vertrouwd wil raken met de invorderingsmaterie en voor wie dit gebied nog relatief nieuw is;
- De invorderingsfunctionaris die zijn theoretische kennis op peil wil houden;
- De ambtenaar die verantwoordelijk is voor het invorderingsbeleid;
- De verantwoordelijke voor invordering bij gemeenten, waterschappen en provincies, die een interne afdeling of een extern invorderings- of deurwaarderskantoor aanstuurt;
- De belastingdeurwaarder die zijn theoretische en praktische kennis over invordering op peil wil houden.

Het programma

De cursus geeft u in een kort tijdsbestek inzicht in alle aspecten die verband houden met de invordering van lokale belastingen. Onder meer relevante wet- en regelgeving (Gemeentewet, Waterschapswet, Invorderingswet, Kostenwet, etc.), de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de administratief invorderingsambtenaar, de belastingdeurwaarder en de ontvanger (en ook de samenwerking tussen genoemde personen en het samenwerken met een extern invorderings- of deurwaarderskantoor), betaaltermijn(en) betalingen, de betalingsherinnering, de aanmaning, het dwangbevel, de verrekening, het uitstel van betaling, de kwijtschelding op hoofdlijnen, de vordering op loon en andere periodieke betalingen, de tenuitvoerlegging, aansprakelijkheid, insolventie, bescherming en schuldhulp, rechtsbescherming en nog veel meer!

Wilt u aandacht vragen voor zaken die u tegenkomt in de dagelijkse praktijk? Stuur uw vraag dan naar kenniscentrum@involon.nl. Geert-Jan en Berend zullen het antwoord zoveel mogelijk proberen te verwerken in het programma van de cursus.


Docent(en) 

Geert-Jan DümmerGeert-Jan Dümmer

Geert-Jan is sinds de oprichting van Involon één van de pijlers van ons Kennis- en Opleidingscentrum. Als docent van vele opleidingen draagt hij zijn uitgebreide kennis en ervaring van kwijtschelding en invordering over. Daarnaast geeft hij adviezen op het gebied van het invorderings- en kwijtscheldingsbeleid, waaronder de Leidraad invordering en het Incassoreglement.

06 55 14 69 1306 55 14 69 13
Berend MetzBerend Metz

Berend heeft zich gespecialiseerd op de publieke en private invordering en de kwijtschelding. Berend beheerst niet alleen de uitvoering van deze processen maar heeft een natuurlijke aanleg voor het signaleren van efficiencyverbeteringen in het proces. Daarbij maakt hij gebruik van zijn ervaringen bij diverse gemeenten en waterschappen. Berend is mededocent van de diplomaopleiding INVORM-i.

024 64 85 900024 64 85 900

Het opleidingsmateriaal

De deelnemer ontvangt bij aanvang voor de duur van de opleiding:
- Een persoonlijke inlogcode voor het gebruik van Involon’s speciale service-webpagina. Op de servicepagina wordt het studiemateriaal in de vorm van PDF-bestanden gepubliceerd. Zoals bijvoorbeeld de hand-outs van de getoonde dia’s, lesbrieven, schema’s, verwijzingen naar jurisprudentie en actuele publicaties en relevante vakliteratuur.
- Een persoonlijke inlogcode voor het gebruik van de elektronische kennisbank VIND Lokale Belastingen. Dé informatiebron voor heffing, invordering en BAG/WOZ bij lokale overheden.
Invorderingsambtenaar.
Het gebruik van een laptop of tablet wordt aanbevolen.
 

Extra informatie

De opleiding wordt georganiseerd in Utrecht bij ‘Aristo Accommodaties’ Brennerbaan 150. De locatie ligt direct tegenover het NS-station Utrecht-Lunetten.
De woensdag is vaste cursusdag:12 april,19 april, 10 mei en 24 mei.
We starten iedere lesdag om 09.00 uur en rond 16.00 uur is de afsluiting.

Voor deze 4-daagse cursus bedraagt het cursusgeld € 1.750,-.
Het cursusgeld is excl. BTW en voor het overige "all inclusive". Inclusief het (digitale) les- en leermateriaal en toegang tot VIND Lokale Belastingen, en op de locatie koffie, thee, en tijdens iedere lesdag een goed verzorgde lunch.

Na verzending van uw aanmelding ontvangt u op het opgegeven e-mailadres een verzendbevestiging. Zodra er voldoende aanmeldingen zijn hoort u van ons dat u definitief bent ingeschreven en versturen wij de factuur. Mocht de opleiding niet doorgaan dan hoort u dat uiterlijk 10 dagen voor de start van de opleiding.

Heeft u vragen of wilt u weten of deze opleiding wel echt goed bij u past? Neem dan contact op met Geert-Jan Dümmer of Berend Metz

 

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.