Belastingen

Basiscursus Fiscaal invorderingsproces 2022

In deze cursus staat de invorderingspraktijk van fiscale vorderingen centraal. U krijgt inzicht in alle aspecten die verband houden met het innen van lokale belastingen.

Duur 4 dagen (9.00-16.00 uur)
Locatie(s) Utrecht, op loopafstand NS-station of online via Teams
Prijs 1.625,- p.p. (excl. BTW) 
Datum(s)
(Start)maandag 05 september 2022

Omschrijving

De cursus is toegesneden op de praktijk van belastingmedewerkers en hun leidinggevenden.
Actuele ervaringen en recente jurisprudentie zijn erin verweven. In de cursus draait het niet alleen om kennis vergaren, maar vooral ook om het eigen maken van de vaardigheden die nodig zijn voor het efficiënt en op een wettelijk verantwoorde wijze invorderen van belastingen. U krijgt volop de gelegenheid om de theorie te vergelijken met uw eigen werksituatie.

Voor wie

Deze cursus is van belang voor medewerkers bij lokale overheden, waaronder:
- De invorderingsfunctionaris die vertrouwd wil raken met de invorderingsmaterie en voor wie dit gebied nog relatief nieuw is;
- De invorderingsfunctionaris die zijn theoretische kennis op peil wil houden;
- De ambtenaar die verantwoordelijk is voor het invorderingsbeleid;
- De verantwoordelijke voor invordering bij gemeenten, waterschappen en provincies, die een interne afdeling of een extern invorderings- of deurwaarderskantoor aanstuurt;
- De belastingdeurwaarder die zijn theoretische en praktische kennis over invordering op peil wil houden. 
 

Het programma

De cursus geeft u in een kort tijdsbestek inzicht in alle aspecten die verband houden met de invordering van lokale belastingen. Onder meer relevante wet- en regelgeving (Gemeentewet, Waterschapswet, Invorderingswet, Kostenwet, etc.), de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de administratief invorderingsambtenaar, de belastingdeurwaarder en de ontvanger (en ook de samenwerking tussen genoemde personen en het samenwerken met een extern invorderings- of deurwaarderskantoor), betaaltermijn(en) betalingen, de betalingsherinnering, de aanmaning, het dwangbevel, de verrekening, het uitstel van betaling, de kwijtschelding op hoofdlijnen, de vordering op loon en andere periodieke betalingen, de tenuitvoerlegging, aansprakelijkheid, insolventie, bescherming en schuldhulp, rechtsbescherming en nog veel meer!
 
Wilt u aandacht vragen voor zaken die u tegenkomt in de dagelijkse praktijk? Stuur uw vraag dan naar kenniscentrum@involon.nl. Geert-Jan of Berend zal het antwoord zoveel mogelijk proberen te verwerken in het programma van de cursus.
 

Docent(en)

Geert-Jan DümmerGeert-Jan Dümmer

Geert-Jan is sinds de oprichting van Involon één van de pijlers van ons Kennis- en Opleidingscentrum. Als docent van vele opleidingen draagt hij zijn uitgebreide kennis en ervaring van kwijtschelding en invordering over. Daarnaast geeft hij adviezen op het gebied van het invorderings- en kwijtscheldingsbeleid, waaronder de Leidraad invordering en het Incassoreglement.

06 55 14 69 1306 55 14 69 13
Berend MetzBerend Metz

Berend heeft zich gespecialiseerd op de publieke en private invordering en de kwijtschelding. Berend beheerst niet alleen de uitvoering van deze processen maar heeft een natuurlijke aanleg voor het signaleren van efficiencyverbeteringen in het proces. Daarbij maakt hij gebruik van zijn ervaringen bij diverse gemeenten en waterschappen. Berend is mededocent van de diplomaopleiding INVORM-i.

024 64 85 900024 64 85 900

Het opleidingsmateriaal

U ontvangt de getoonde dia’s digitaal in PDF, u krijgt toegang tot VIND Lokale Belastingen (dé informatiebron voor heffing, invordering en WOZ bij lokale overheden) en toegang tot een speciale webpagina met aanvullend studiemateriaal.
 

Extra informatie

Startdatum najaar 2022: maandag 5 september 2022, de overige dagen volgen binnenkort.

Deelnamekosten € 1.625,- per persoon (zowel online als fysieke deelname). Het cursusgeld is excl. BTW en voor het overige "all inclusive". Inclusief het (digitale) studiemateriaal en indien u aanwezig bent op de locatie koffie, thee, frisdrank en tussen de middag een goed verzorgde lunch.

Onze vaste partner Aristo heeft de locatie zo ingericht dat er een keuze bestaat, voor online of klassikaal deelnemen. Op locatie wordt volledig voldaan aan de richtlijnen van het RIVM. Er is een professionele cameraopstelling gecreëerd voor het online volgen van opleidingen.

Na verzending van uw aanmelding, ontvangt u op het opgegeven e-mailadres een inschrijfbevestiging. Na bevestiging dat de opleiding doorgaat gelden onze annuleringsvoorwaarden. Bent u onverwachts verhinderd? Een collega mag u kosteloos vervangen.

Zodra er voldoende aanmeldingen zijn hoort u van ons dat u definitief bent ingeschreven en versturen wij de factuur. Mocht de studiedag onverhoopt niet doorgaan dan hoort u dat uiterlijk 7 dagen voor de start van de cursus

Heeft u vragen of wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met Involon, 024 648 59 00 of info@involon.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.