Belastingen

Actualiteitendag Invordering

De theorie en praktijk van de (dwang)invordering en kwijtschelding van lokale belastingen verandert regelmatig. Bijblijven is voor u van groot belang. Met deze speciale actualiteitendag krijgt u de gelegenheid om op een effectieve en plezierige manier geïnformeerd te worden over nieuwe, gewijzigde en aangekondigde wet- en regelgeving, beleidsregels, jurisprudentie, rapporten, maar ook over oplossingen voor knelpunten.

Duur 1 dag (09.00 - 16.00 uur)
Locatie(s) Utrecht of Assen
Prijs 410- p.p. (excl. BTW) 
Datum(s)
donderdag 10 november 2022
donderdag 01 december 2022

Omschrijving

Bijblijven, dat valt tegenwoordig niet mee. Of kunt u de effecten van gewijzigde, nieuwe en toekomstige wet- en regelgeving, jurisprudentie en de aanbevelingen van de Ombudsman nog op een bierviltje uittekenen? En heeft u overzicht van de voor de invordering en kwijtschelding van belang zijnde politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, bijv. m.b.t. de schuldhulpbemiddeling en het maatschappelijk verantwoord invorderen?
Met de jaarlijkse Actualiteitendag invordering kunt u in één dag uw kennis op het gebied van de (dwang)invordering en kwijtschelding op een effectieve en plezierige manier actualiseren.
U krijgt volop gelegenheid om ervaringen vanuit uw werksituatie in te brengen.

Voor Wie

Deze actualiteitendag is van belang voor medewerkers bij lokale overheden, waaronder:
- de invorderings- c.q. kwijtscheldingsfunctionaris die zijn theoretische en praktische kennis op peil wil houden;
- de verantwoordelijke voor de invordering bij gemeenten, waterschappen en provincies, die een interne afdeling of een extern invorderingskantoor aanstuurt;
- de medewerker die verantwoordelijk is voor het invorderings- en kwijtscheldingsbeleid

Het programma

We bespreken met u nieuwe, gewijzigde en aangekondigde wet- en regelgeving, de toepassing van beleidsregels, actuele jurisprudentie en rapporten, maar we zoomen ook in op oplossingen voor knelpunten. Het programma wordt telkens aan de hand van de actualiteit aangepast, hieronder een aantal hoofdonderwerpen:modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer;
- gevolgen herijking invoeringsstrategie;
- vervolg op de problematiek van corona en het toeslagenschandaal;
- regeling kwijtschelding belasting medeoverheden;
- continuering herziening beslag- en executierecht;
- aanloop voor het gebruik van de keten derdenbeslag;
- ontwikkelingen beslagvrije voet en beslagvrij bedrag;
- gebruikmaking van overheidsvordering en de betalingsvordering;
- veranderingen in de rechtsbescherming bij invordering en kwijtschelding;
- ontwikkelingen schuldhulp, het convenant lokale overheid, de minnelijke- en wettelijke schuldsanering;
- en ook: de kostendelersnorm, het saneringsakkoord, de invorderingsrente, de schuldpauzeknop, de schuldhulproute en de visie op integrale schulddienstverlening, het briefadres, en nog veel meer!

Docent(en)

U ontmoet Berend Metz en Geert-Jan Dümmer; zij behandelen de theorie én de praktijk op een effectieve en plezierige wijze. Wilt u aandacht vragen voor zaken die u tegenkomt in de dagelijkse praktijk? Stuur uw vraag dan naar kenniscentrum@involon.nl. Berend en Geert-Jan zullen het antwoord zoveel mogelijk proberen te verwerken in het programma van de actualiteitendag.
Geert-Jan DümmerGeert-Jan Dümmer

Geert-Jan is sinds de oprichting van Involon één van de pijlers van ons Kennis- en Opleidingscentrum. Als docent van vele opleidingen draagt hij zijn uitgebreide kennis en ervaring van kwijtschelding en invordering over. Daarnaast geeft hij adviezen op het gebied van het invorderings- en kwijtscheldingsbeleid, waaronder de Leidraad invordering en het Incassoreglement.

06 55 14 69 1306 55 14 69 13
Berend MetzBerend Metz

Berend heeft zich gespecialiseerd op de publieke en private invordering en de kwijtschelding. Berend beheerst niet alleen de uitvoering van deze processen maar heeft een natuurlijke aanleg voor het signaleren van efficiencyverbeteringen in het proces. Daarbij maakt hij gebruik van zijn ervaringen bij diverse gemeenten en waterschappen. Berend is mededocent van de diplomaopleiding INVORM-i.

024 64 85 900024 64 85 900

Het opleidingsmateriaal

Om bij te dragen aan duurzaamheid verstrekken wij ons opleidingsmateriaal waar mogelijk digitaal.
U krijgt toegang tot een speciale webpagina met de dia’s, verwijzingen en aanvullend studiemateriaal

Extra informatie

De studiedag wordt georganiseerd op donderdag 10 november 2022 in Assen (Van der Valk) en op donderdag 1 december 2022 in Utrecht (Aristo, tegenover het NS-station Lunetten).

Deelnamekosten € 410,- per persoon. Het cursusgeld is excl. BTW en voor het overige "all inclusive". Inclusief het (digitale) studiemateriaal en op de locatie koffie, thee, frisdrank en tussen de middag een goed verzorgde lunch.

Na verzending van uw aanmelding, ontvangt u op het opgegeven e-mailadres een inschrijfbevestiging. Na bevestiging dat de actualiteitendag doorgaat gelden onze annuleringsvoorwaarden en ontvangt u de factuur. Bent u onverwachts verhinderd? Een collega mag u kosteloos vervangen.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met Involon, 024 648 59 00 of info@involon.nl.
 

 

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.