Belastingen

Actualiteitendag Invordering

De theorie en praktijk van de (dwang)invordering en kwijtschelding van lokale belastingen verandert regelmatig. Bijblijven is van groot belang. Met deze speciale actualiteitendag bieden wij u een kans om samen met vakgenoten en experts uit het veld de meest recente wet- en regelgeving, beleidsregels, jurisprudentie en oplossingen voor knelpunten te vernemen en te bespreken.

Duur 1 dag (09.00 - 16.00 uur)
Locatie(s) Utrecht of Assen
Prijs 440- p.p. (excl. BTW) 
Datum(s)
Utrecht maandag 20 november 2023
Assenmaandag 04 december 2023

Omschrijving

Bijblijven, dat valt tegenwoordig niet mee. Of kunt u de effecten van gewijzigde, nieuwe en toekomstige wet- en regelgeving, jurisprudentie en de aanbevelingen van de Ombudsman nog op een bierviltje uittekenen? En heeft u overzicht van de voor de invordering en kwijtschelding van belang zijnde politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, bijv. m.b.t. Robotic Process Automation (RPA), het persoonsgericht invorderen, de schuldhulpbemiddeling en het maatschappelijk verantwoord invorderen?
Met de jaarlijkse Actualiteitendag Invordering kunt u in één dag uw kennis op het gebied van de (dwang)invordering en kwijtschelding op een effectieve en plezierige manier actualiseren.
U krijgt volop gelegenheid om ervaringen vanuit uw werksituatie in te brengen.

Voor wie

Deze actualiteitendag is van belang voor medewerkers bij lokale overheden, waaronder:
- de invorderings- c.q. kwijtscheldingsfunctionaris die zijn theoretische en praktische kennis op peil wil houden;
- de verantwoordelijke voor de invordering bij gemeenten, waterschappen en provincies, die een interne afdeling of een extern invorderingskantoor aanstuurt;
- de medewerker die verantwoordelijk is voor het invorderings- en kwijtscheldingsbeleid

Het programma

Berend Metz en Geert-Jan Dümmer bespreken met u nieuwe, gewijzigde en aangekondigde wet- en regelgeving, de toepassing van beleidsregels, actuele jurisprudentie en rapporten, maar ze zoomen ook in op oplossingen voor knelpunten.

Ook ontmoet u dr. Arjan Vliegenhart, directeur Nibud. Hij spreekt onder meer over de rol van overheden met betrekking tot het bestrijden van geldproblemen in Nederland.

Klik <hier> voor het programma.

Docent(en)

 

Berend MetzBerend Metz

Berend heeft zich gespecialiseerd op de publieke en private invordering en de kwijtschelding. Berend beheerst niet alleen de uitvoering van deze processen maar heeft een natuurlijke aanleg voor het signaleren van efficiencyverbeteringen in het proces. Daarbij maakt hij gebruik van zijn ervaringen bij diverse gemeenten en waterschappen. Berend is mededocent van de diplomaopleiding INVORM-i.

024 64 85 900024 64 85 900
Geert-Jan DümmerGeert-Jan Dümmer

Geert-Jan is sinds de oprichting van Involon één van de pijlers van ons Kennis- en Opleidingscentrum. Als docent draagt hij zijn uitgebreide kennis en ervaring van onder meer de (dwang)vordering, kwijtschelding en insolventie over. Niet alleen m.b.t. fiscale geldsommen, maar ook over andere bestuursrechtelijke vorderingen. Persoonlijk, deskundig en scherp. Daarnaast geeft hij adviezen, onder meer op het gebied van vast te stellen beleidsregels, de beleidskeuzes voor de kwijtschelding, het toepassen van de invorderingsrente, het schrijven van een incassovisie, procesinrichting en het uitvoeren van een invorderingsscan.

06 55 14 69 1306 55 14 69 13
Arjan VliegenthartArjan Vliegenthart

Directeur van het Nibud. Oud-wethouder Werk, Inkomen en Participatie bij de gemeente Amsterdam. Lid van de Commissie Sociaal minimum. Als directeur van het Nibud zet Arjan zich in voor een Nederland zonder geldproblemen. Een maatschappij waarin mensen kunnen rondkomen met hun geld. Waar mensen met financiële problemen worden geholpen en wordt voorkomen dat mensen in financieel kwetsbare posities in de problemen komen.

Het opleidingsmateriaal

Om bij te dragen aan duurzaamheid verstrekken wij ons opleidingsmateriaal waar mogelijk digitaal.
U ontvangt na afloop van de studiedag een naslagwerk met verwijzingen die als hulpmiddel dienen om eventuele verdere zelfstudie vereenvoudigen.

Extra informatie

De studiedag wordt georganiseerd op maandag 20 november 2023 in Utrecht (Aristo), tegenover het NS-station Lunetten)  en op maandag 4 december 2023 in Assen (Van der Valk) 

Deelnamekosten € 440,- per persoon. Het cursusgeld is excl. BTW en voor het overige "all inclusive". Inclusief het (digitale) studiemateriaal en op de locatie koffie, thee, frisdrank en tussen de middag een goed verzorgde lunch.

Na verzending van uw aanmelding, ontvangt u op het opgegeven e-mailadres een inschrijfbevestiging. Na bevestiging dat de actualiteitendag doorgaat gelden onze annuleringsvoorwaarden en ontvangt u de factuur. Bent u onverwachts verhinderd? Een collega mag u kosteloos vervangen.

Wilt u aandacht vragen voor zaken die u tegenkomt in de dagelijkse praktijk? Stuur uw vraag dan naar kenniscentrum@involon.nl. Berend en Geert-Jan zullen het antwoord zoveel mogelijk verwerken in het programma van de actualiteitendag.
U kunt ook contact opnemen met Involon, 024 648 59 00 of info@involon.nl.
 

 

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.