Belastingen

Actualiteitendag Heffingen

Wij brengen u in één dag op de hoogte van ontwikkelingen én actualiseren uw kennis op het gebied van de lokale belastingen. Deze dag is voor iedereen die werkt bij de heffing van lokale belastingen en is ook dé terugkomdag voor oud-cursisten van INVORM-h.

Duur 1 dag
Locatie(s) Utrecht
Prijs 410,- p.p. (excl. BTW) 
Datum(s)
dinsdag 22 november 2022

Omschrijving

Tijdens de Actualiteitendag actualiseren wij uw kennis van de lokale belastingen op een doeltreffende en plezierige manier. We besteden aandacht aan de consequenties van aangekondigde wet- en regelgeving. We behandelen recente jurisprudentie die direct van invloed is op uw belastingpraktijk. En natuurlijk presenteren wij onze ervaringen, casussen en best practices uit de Involon praktijk.
 

Het programma

De wetgevingskalender en ontwikkelingen
U wordt bijgepraat over de op handen zijnde (wets)wijzigingen en actualiteiten die van invloed zijn op lokale heffingen. Enkele voorbeelden daarvan zijn de Bekendmakingswet, de Wet Open Overheid, de nieuwe modelverordening riool- en waterzorgheffing, de wet modernidering elektronisch bestuurlijk verkeer, de inwerkingtreding van de Omgevingswet samen met de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB), het rapport Bouwstenen voor een beter belastingstelsel, het onderzoek van de Wetenschappelijk onderzoek en documentatiecentrum naar misbruik van de proceskostenvergoeding en de actualiteit van de dag.

Jurisprudentie per heffing
De meeste spelregels voor de uitvoering van de lokale belastingen ontstaan vanuit beroepsprocedures. Om risico’s te vermijden behandelen wij op een frisse wijze recent verschenen jurisprudentie per heffing en geven u tips hoe hiermee om te gaan. 

 

De Docent(en)

Nico NijveldNico Nijveld

Nico is verantwoordelijk voor Advies en het Kenniscentrum. Zijn kennis en ervaring heeft hij opgedaan door advies en interim opdrachten bij lokale overheden op het gebied van heffing en invordering van lokale belastingen. Opdrachten zoals het leidinggeven aan professionals, procesanalyses, organisatieadviezen en het implementeren van verbeteringen.

06 29 60 59 0806 29 60 59 08
Jur van der TuukJur van der Tuuk

Jur is adviseur bij Involon. Hij heeft zich gespecialiseerd in de gemeentelijke heffingen, waaronder de BIZ, de reclamebelasting en de precariobelasting. Verder ligt zijn expertise op het gebied van de afhandeling van heffingsbezwaren en vertegenwoordigt hij gemeenten in rechte. Ook behandelt hij verzoeken voor kwijtschelding afkomstig van ondernemers. Jur is docent op het onderdeel rechtsbescherming.

024 64 85 900024 64 85 900

Het opleidingsmateriaal

U ontvangt de dag voorafgaand aan de Actualiteitendag digitaal de hand-out van de dia's. De dia’s zijn zodanig samengesteld dat ze kunnen dienen als naslagwerk met verwijsbronnen.
 

Extra informatie

Deelnamekosten € 410,- per persoon.
Het cursusgeld is excl. BTW en voor het overige "all inclusive".

Na verzending van uw aanmelding, ontvangt u op het opgegeven e-mailadres een inschrijfbevestiging. Reserveren of annuleren is niet mogelijk. Bent u onverwachts verhinderd? Laat u dan kosteloos vervangen. Zodra er voldoende aanmeldingen zijn hoort u van ons dat u definitief bent ingeschreven en versturen wij de factuur.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met Nico NIjveld of Jur van der Tuuk.

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.