BelastingenAdviserenDetacherenOpleiden

Het Renteprogramma voor de berekening invorderingsrente is geactualiseerd

Actualiteit31 maart 2020Om de liquiditeit van ondernemers verder te ondersteunen heeft het kabinet in de Kamerbrief “Noodpakket economie en banen” de Tweede Kamer geïnformeerd dat de Rijksbelastingdienst het percentage voor het in rekening brengen van invorderingsrente tijdelijk verlaagt. Ook lokale belastingorganisaties kunnen deze keuze maken!

Als een belastingaanslag niet op tijd wordt betaald, moet normaal gesproken 4% invorderingsrente worden betaald vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Om te faciliteren dat belastingschuldigen, met name ondernemers, gemakkelijk uitstel van betaling aanvragen heeft het kabinet het percentage van de te vorderen invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Deze tariefsverlaging geldt voor alle belastingschulden. Voor het vergoeden van invorderingsrente blijft het wettelijke percentage van 4% van toepassing.

Op het gebied van de invordering en kwijtschelding van belastingen geldt als uitgangspunt dat gemeenten en waterschappen het Rijksbeleid volgen, tenzij de (lokale) omstandigheden een ander beleid rechtvaardigen of noodzakelijk maken. Rijksbeleid is dat iedere belastingschuldige die door de coronacrisis in financiële problemen is gekomen, van de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling van zijn belastingschuld krijgt.

Het Rijk heeft vanaf 23 maart 2020 bij beleidsbesluit het percentage voor te betalen invorderingsrente tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Omdat de wet niet wijzigt, geldt het percentage van 0,01% niet automatisch ook voor gemeenten en waterschappen. Als gemeenten en waterschappen het rijksbeleid wil overnemen, dan adviseren wij om hierover ook een beleidsbesluit te nemen. Het tijdelijk (vanaf 23 maart 2020) verlagen van het percentage naar 0,01% kan met terugwerkende kracht worden overwogen.

De abonnees op het Involon-Renteprogramma ontvangen automatisch een update van het programma waarin een nieuwe optie wordt gegeven om bij de berekening van te vorderen invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 het percentage van 0,01% toe te passen. Wilt u ook gebruik maken van het Renteprogramma van Involon? Stuur uw mail voor nadere informatie naar: d.vantoor@involon.nl.

Ook andere maatregelen zijn denkbaar om op korte termijn ondernemers te helpen, waardoor niemand door de lokale heffingen nu in de problemen hoeft te komen. Denk daarbij aan uitstel van betaling, een betalingsregeling, kwijtschelding of het op een later tijdstip binnen de driejaarstermijn opleggen van belastingaanslagen. Borg deze maatregelen wel in lokaal beleid. Lees hier meer over.

David van Toor

David is accountmanager bij Involon. Hij is uw eerste aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van basisregistratie, belastingen en financiën. U kunt bij hem terecht voor al onze diensten, ongeacht of het gaat over advisering, detachering, opleidingen of een combinatie daarvan.

06 34 75 56 2606 34 75 56 26

Heeft dit artikel uw interesse gewekt en wilt u meer informatie of advies van een van onze medewerkers?

Neem direct contact op

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.