BelastingenAdviserenOpleiden

Coronacrisis en lokale belastingen

Actualiteit20 maart 2020Hoe kunnen gemeenten en waterschappen de inwoners en bedrijven helpen door het gepast inzetten van belastingmaatregelen? Wij beantwoorden deze vraag graag.

Veel gemeenten en waterschappen onderzoeken de mogelijkheden om naast de maatregelen van het Rijk ook zelf maatregelen te nemen. Eén van de instrumenten hiervoor is het lokale belastingbeleid. In het Kamerdebat van 17 maart 2020 zijn twee moties ingediend voor het uitstellen en/of intrekken van lokale belastingen. Deze moties zijn niet aangenomen. Belangrijke argumenten hiervoor vanuit het Kabinet zijn de bestuurlijke verhoudingen en de autonome bevoegdheid van gemeenten en waterschappen.

Een aantal gemeenten hebben inmiddels verstrekkende maatregelen genomen voor alle inwoners en bedrijven ten aanzien van het niet of later opleggen en/of invorderen van de lokale belastingen. Hoe sympathiek dit ook lijkt, de vraag is of deze maatregelen proportioneel zijn. Het lokale belastinginstrumentarium, de wettelijke mogelijkheden en beleidsvrijheid van gemeenten en waterschappen zijn groot genoeg om passende oplossingen te bieden aan inwoners en bedrijven die het nu nodig hebben. U kunt hierbij denken aan specifiek beleid voor bijvoorbeeld:
- het verlenen of verruimen van kwijtschelding voor particulieren en ondernemingen;
- de (voorlopige) aanslagen toeristenbelasting 2020;
- de aanslagen precariobelasting;
- de aanslagen marktgelden, havengelden, standplaatsen;
- de (voorlopige) aanslagen rioolheffing grootverbruik;
- de aanslagen zuiveringsheffing voor bedrijven;
- het verlenen van uitstel van betaling voor bepaalde groepen;
- het rentebeleid;

Wij adviseren lokale overheden geen overhaaste maatregelen te nemen zonder een daaraan ten grondslag liggende juiste onderbouwing. Daarbij kan het Rijk als voorbeeld worden gesteld, waar de juridische grondslagen van de maatregelen geborgd worden, voordat ze in werking treden.

Wij adviseren lokale overheden om ook beleid te formuleren op lokale maatregelen. De grondslag van de maatregelen wordt zo worden geborgd en deze kunnen proportioneel worden ingezet. De gevolgen voor de lopende begroting worden zo tot het minimum beperkt.

Heeft u hierbij onze hulp nodig? Stuur uw reactie naar info@involon.nl en wij nemen contact met u op. Wij beoordelen dan (op afstand) in twee dagen uw verordeningen en beleidsregels en geven een overzicht welke maatregelen u kunt inzetten en wat daarvoor nodig is.
 

David van Toor

David is accountmanager bij Involon. Hij is uw eerste aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van basisregistratie, belastingen en financiën. U kunt bij hem terecht voor al onze diensten, ongeacht of het gaat over advisering, detachering, opleidingen of een combinatie daarvan.

06 34 75 56 2606 34 75 56 26

Heeft dit artikel uw interesse gewekt en wilt u meer informatie of advies van een van onze medewerkers?

Neem direct contact op

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.