BelastingenAdviserenOpleiden

Schulden en invordering van lokale belastingen

Actualiteit07 november 2019De schuldenproblematiek in Nederland staat volop in de belangstelling. Dit blijkt onder andere uit initiatieven van de banken en de lancering van de tool Schuldenwijzer. Ook lokale overheden wijzigen hun invorderingsbeleid.

Recent zijn twee initiatieven gelanceerd om mensen met schulden te helpen. Het betreft de Nederlandse Schuldhulproute en de tool Schuldenwijzer.

Banken nemen het voortouw bij het voorkomen van schulden bij huishoudens. Ze slaan daarvoor de handen ineen met gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De uitwerking van de krachtenbundeling, de Nederlandse Schuldhulproute (NSR), werd woensdag in Den Bosch gelanceerd. Het initiatief is bedoeld om in een vroeg stadium signalen op te vangen van mensen die grote kans hebben om op termijn in financiële problemen te komen. In een proeffase hebben banken rekeninghouders die bijvoorbeeld regelmatig rood staan op de betaalrekening gewezen op de mogelijkheden van hulp bij schuldenproblematiek. Dat sluit ook aan bij de wens van klanten die van banken vragen een meer maatschappelijke rol op zich te nemen, blijkt uit onderzoek onder consumenten.

In Nederland hebben volgens de NSR-initiatiefnemers zo'n 1,4 miljoen huishoudens risicovolle of problematische schulden. Dit gaat in de meeste gevallen om betalingsachterstanden bij de Belastingdienst, nutsbedrijven, webwinkels en zorgverzekeraars. Problematische schulden beginnen vaak met betalingsachterstanden. Circa 2,3 miljoen huishoudens kampen met structurele betalingsachterstanden. Banken, (zorg)verzekeraars, telecombedrijven, energiebedrijven en woningbouwcoöperaties die betalingsachterstanden signaleren, kunnen consumenten via de NSR op weg helpen naar passende hulp. Dat begint op de website Geldfit.nl. Onder meer de vier grote banken ABN AMRO, Rabobank, ING en de Volksbank, verenigd in de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), verschillende gemeenten en initiatieven als Geldfit, SchuldenlabNL, Moedige Dialoog en fiKks leveren een bijdrage aan de NSR.

Onlangs ging ook de online tool Schuldenwijzer de lucht in. De Schuldenwijzer is een initiatief van twee deurwaardersorganisaties waarmee Nederlanders inzicht krijgen in hun schuldenpositie. De Belastingdienst, gemeenten en waterschappen kunnen als schuldeiser hun schuldvordering nog niet uploaden. Daarover zijn op 25 oktober jl. Kamervragen gesteld.

Genoemde initiatieven zetten ook de lokale overheid in beweging als het gaat om de wijze waarop de lokale belastingen worden ingevorderd. Een aantal lokale overheden heeft het invorderingsbeleid al aangepast. In plaats van het inzetten van de wettelijke invorderingsmaatregelen wordt nieuw beleid vastgesteld om belastingschuldigen die wel willen maar niet kunnen betalen te helpen. Op onze actualiteitenmiddagen geeft de Regionale Belasting Groep een kijkje in de keuken van dit nieuwe beleid.

Nico Nijveld

Nico is verantwoordelijk voor Advies en het Kenniscentrum. Zijn kennis en ervaring heeft hij opgedaan door advies en interim opdrachten bij lokale overheden op het gebied van heffing en invordering van lokale belastingen. Opdrachten zoals het leidinggeven aan professionals, procesanalyses, organisatieadviezen en het implementeren van verbeteringen.

06 29 60 59 0806 29 60 59 08

Heeft dit artikel uw interesse gewekt en wilt u meer informatie of advies van een van onze medewerkers?

Neem direct contact op

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.