BelastingenAdviserenOpleiden

Wijziging beleidsregels fiscale invordering per 1 juli 2019

Actualiteit08 juli 2019Bij besluit van 21 juni 2019 is de Leidraad Invordering 2008 gewijzigd. De wijziging houdt verband met een aantal technische en redactionele aanpassingen, alsmede met onder andere een aanbeveling van de Nationale Ombudsman en een arrest van de Hoge Raad.

Naast genoemde aanpassingen is de Leidraad gewijzigd in verband met een aanpassing van de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003, een aanpassing van het Organisatiebesluit directoraatgeneraal Belastingdienst 2018 en organisatorische wijzigingen binnen de Belastingdienst.
 
Voor lokale overheden is met name de toevoeging aan artikel 19.3.4. van belang <Zie wijzigingsbesluit letter D>
Deze toevoeging komt voort uit een aanbeveling van de Nationale ombudsman.
 
Het komt voor dat een belastingschuldige een verzoek tot aanpassing van de beslagvrije voet doet en daarbij niet de juiste gegevens verstrekt. De ontvanger corrigeert de beslagvrije voet van de belastingschuldige dan pas als de belastingschuldige de juiste informatie aanlevert. De wijziging heeft tot gevolg dat de belastingschuldige die niet de juiste gegevens aanlevert, deze gegevens op verzoek van de ontvanger binnen een redelijke termijn alsnog kan verstrekken. Als de belastingschuldige dat doet, wordt zijn beslagvrije voet met terugwerkende kracht aangepast vanaf de eerstvolgende inhouding nadat het oorspronkelijke verzoek tot aanpassing is gedaan. Met deze beperkte terugwerkende kracht verdwijnt het onderscheid tussen belastingschuldigen die zich melden met de juiste informatie en belastingschuldigen die dat (om wat voor reden dan ook) niet doen. Als de belastingschuldige naar aanleiding van het verzoek van de ontvanger geen informatie aanlevert of verzuimt deze tijdig aan te leveren, blijft het huidige regime van toepassing.
 
Involon levert diverse diensten op het gebied van de Leidraad Invordering. Deze variëren van het opstellen van een ‘eigen’ Leidraad invordering met daarin uw beleid tot de toepassing van de Leidraad in uw invorderingsprocessen. 

Geert-Jan Dümmer

Geert-Jan is sinds de oprichting van Involon één van de pijlers van ons Kennis- en Opleidingscentrum. Als docent van vele opleidingen draagt hij zijn uitgebreide kennis en ervaring van kwijtschelding en invordering over. Daarnaast geeft hij adviezen op het gebied van het invorderings- en kwijtscheldingsbeleid, waaronder de Leidraad invordering en het Incassoreglement.

06 55 14 69 1306 55 14 69 13

Heeft dit artikel uw interesse gewekt en wilt u meer informatie of advies van een van onze medewerkers?

Neem direct contact op

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.