BelastingenAdviserenOpleiden

Jurisprudentie Rioolheffing

Jurisprudentie02 juli 2019Dit arrest van de Hoge Raad bevestigt de uitspraak van het hof dat baggerkosten en kosten van onderhoud oevers te verhalen zijn via de rioolheffing.

In geschil zijn de aanslagen rioolheffing over de jaren 2013 tot en met 2015 die de gemeente Steenwijkerland heeft opgelegd aan de woningcorporatie. De Hoge Raad oordeelt dat de baggerkosten en de kosten van onderhoud van de oevers meer dan zijdelings verband houden met de riolering, zodat zij (geheel of gedeeltelijk) via de rioolheffing mogen worden verhaald. Er is sprake van een meer dan zijdelings verband als de kosten voor minstens 10 procent samenhangen, zie ECLI:NL:HR:2010:BL0990 

De kosten zijn gemaakt voor de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van ingezameld hemelwater. Ook in de mate van het verhaal van de kosten heeft de gemeente een grote vrijheid. Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) beperkt de gemeente niet in de mate waarin de lasten worden toegerekend aan posten waarmee zij een meer dan zijdelings verband houden. Als eenmaal vaststaat dat de kosten meer dan zijdelings verband houden met de gemeentelijke rioleringstaak, kunnen de kosten volledig worden toegerekend. Het stond de gemeente ook vrij de rente over het niet afgeschreven deel van de investeringen, inclusief de daarover verschuldigde btw alsnog te rekenen tot de kapitaallasten die via de rioolheffing kunnen worden verhaald.

Volledige uitspraak: ECLI:NL:HR:2019:1016 

Nico Nijveld

Nico is verantwoordelijk voor Advies en het Kenniscentrum. Zijn kennis en ervaring heeft hij opgedaan door advies en interim opdrachten bij lokale overheden op het gebied van heffing en invordering van lokale belastingen. Opdrachten zoals het leidinggeven aan professionals, procesanalyses, organisatieadviezen en het implementeren van verbeteringen.

06 29 60 59 0806 29 60 59 08

Heeft dit artikel uw interesse gewekt en wilt u meer informatie of advies van een van onze medewerkers?

Neem direct contact op

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.