BelastingenAdviserenDetacherenOpleiden

Jurisprudentie Invordering

Jurisprudentie15 mei 2019Kosten Dwangbevel. Belanghebbende heeft een aan haar opgelegde belastingaanslag niet voldaan. Belanghebbende kwam niet in aanmerking voor geautomatiseerde kwijtschelding en heeft ook geen stukken overgelegd op basis waarvan kwijtschelding kon worden verleend.

Door de invorderingsambtenaar zijn (dwang-)invorderingsmaatregelen genomen. In (hoger)beroep is in geschil of de invorderingsambtenaar de kosten van het dwangbevel in rekening heeft mogen brengen bij belanghebbende. Het Hof oordeelt dat de invorderingsambtenaar terecht de invorderingsmaatregelen heeft genomen en dat de daaraan verbonden kosten terecht in rekening zijn gebracht. Belanghebbende heeft niet betaald en zij heeft ten onrechte aangenomen dat zij uitstel van betaling had verkregen. De invorderingsambtenaar heeft door zijn handelen niet bij belanghebbende het in rechte te honoreren vertrouwen gewekt dat aan haar kwijtschelding of uitstel van betaling was verleend. Hoger beroep ongegrond. Volledige uitspraak ECLI:NL:GARL:2019:3858

Geert-Jan Dümmer

Geert-Jan is sinds de oprichting van Involon één van de pijlers van ons Kennis- en Opleidingscentrum. Als docent van vele opleidingen draagt hij zijn uitgebreide kennis en ervaring van kwijtschelding en invordering over. Daarnaast geeft hij adviezen op het gebied van het invorderings- en kwijtscheldingsbeleid, waaronder de Leidraad invordering en het Incassoreglement.

06 55 14 69 1306 55 14 69 13

Heeft dit artikel uw interesse gewekt en wilt u meer informatie of advies van een van onze medewerkers?

Neem direct contact op

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.