BelastingenOpleiden

Nieuwe opleiding: Duurzame rioolheffing

Actualiteit30 april 2019Involon presenteert een nieuwe opleiding: de workshop Duurzame rioolheffing. Het jaar 2018 heeft laten zien dat behoefte is aan “nieuw” waterbeleid.

Het jaar 2018 heeft laten zien dat behoefte is aan “nieuw” waterbeleid. In 2018 was er sprake van wateroverlast als gevolg van extreem zware regenbuien; modderlawines in Zuid-Limburg en zéér natte akkers in het land. Er was ook sprake van droogte met als gevolg een dalende grondwaterstand, waardoor woningen verzaken en scheuren optreden. Kortom de gevolgen van de klimaatveranderingen zijn zeer zichtbaar.

Sinds 1 januari 2008 is de rioolheffing het aangewezen bekostigingsinstrument voor de gemeentelijke watertaken. Feitelijk hebben de gemeenten er toen een nieuwe bestemmingsbelastingen bij gekregen voor de bekostiging van voorzieningen voor het gemeentelijk beheer van afval-, hemel- en grondwater. Samen met deze uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied is de gemeentelijke wateropgave uitgebreid met het beheer van hemel- en grondwater.

Als reactie op de wateroverlast hebben zo’n vijftig gemeenten een zogenaamde hemelwaterverordening ingevoerd. Het beheer van het hemelwater krijgt bij de gemeenten op deze wijze een gezicht in de beleidstrits: Gemeentelijk Rioleringsplan - Hemelwaterverordening - Gebiedsaanwijzing (door B&W). Enkele gemeenten hebben naast deze lokale regelgeving (lozingsverbod regenwater op gemengde riolering) ook het tariefsysteem van de rioolheffing aangepast, zodat het minder lozen van regenwater op de riolering wordt beloond.

Gebruikmakend van de vrijheid van de gemeente kan de rioolheffing worden ingezet voor gedragsbeïnvloeding bij het waterbeheer in antwoord bij de klimaatveranderingen. Er zijn inmiddels enkele gemeenten die duurzame belastingmaatregelen hebben ingevoerd. Zoals het hanteren van het verhard oppervlak als heffingsmaatstaf of het hanteren van een lager tarief wanneer de regenwaterafvoer is afgekoppeld. Maar hier kan je verder ingaan door met een lager tarief groenblauwe daken te stimuleren, het terugbrengen van regenwater in de grond of het verwijderen verharding.

Kortom er zijn voor gemeenten binnen elk beleidsterreinen mogelijkheden voor duurzaam waterbeheer, duurzame kostentoerekening en een duurzame rioolheffing.

Tijdens de Workshop Duurzame Rioolheffing van Ambient en Involon, wordt u meegenomen bij het maken van deze beleidskeuzes. Wij oefenen met de verschillende instrumenten,  samen met de beleidsmedewerker water, de rioolbeheerder, de heffingsambtenaar, de beleidsmedewerkers financiën en belastingen.

Huib Pijpers

Huib is als adviseur vooral in-house actief bij onze opdrachtgevers. Vanuit zijn gemeentelijke ervaring en als adviseur & interim-manager op het gebied van de lokale belastingen heeft hij veel verschillende opdrachten uitgevoerd. Voorbeelden zijn beleidsadviezen, procesanalyses, organisatieadviezen, AVG-adviezen, begeleiden van afdelingen belastingen voor ISO- certificering en BAG-projecten.

06 55 14 69 1606 55 14 69 16

Heeft dit artikel uw interesse gewekt en wilt u meer informatie of advies van een van onze medewerkers?

Neem direct contact op

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.