BelastingenAdviseren

Loop geen risico: houd belastingverordeningen up-to-date

Opinie17 april 2019Gemeenten lijken het consistent opstellen van belastingverordeningen complex te vinden. “In onze contacten met gemeenten komen wij een groot aantal variaties tegen in bijvoorbeeld de verordening rioolheffing en afvalstoffenheffing”, zegt Huib Pijpers, adviseur en docent bij Involon. “Met juridische risico’s als gevolg.” Om problemen te voorkomen, adviseert hij gemeenten hun verordeningen jaarlijks te laten toetsen op fiscaal-juridische houdbaarheid.

“Deels zijn de gemeentelijke belastingbepalingen gebaseerd op de modelverordeningen van de VNG. De artikelen over de maatstaf van heffing, het tarief en de vrijstellingen zijn echter vrijwel altijd gebaseerd op de lokale situatie. Het opstellen hiervan is een coproductie van de beleidsmedewerker van de vakafdeling en de beleidsmedewerker belastingen”, schetst Pijpers. “De beleidsmedewerker belastingen vertaalt de inbreng van de vakafdeling fiscaal-juridisch naar de belastingverordening. De belastingdiscipline bewaakt ook de consistentie; past de gekozen wijze van heffen bijvoorbeeld bij de gekozen tarieven? Bij verschillende verordeningen zien wij dit in de praktijk misgaan, zoals bij de afvalstoffenheffing, de precariobelasting en het markt- en havengeld.”
 
Toets
Steeds meer gemeenten vragen Involon dan ook om periodiek te toetsen of de belastingverordening nog in lijn zijn met de modellen van de VNG én of de lokaal gekozen artikelen houdbaar zijn. Pijpers: “Involon voert deze toets uit met de kennis van jurisprudentie, algemene beginselen van behoorlijk bestuur, onze praktijkervaring en natuurlijk de geldende wetgeving. Maar nog meer is Involon zeer ervaren in het verbinden van het beleid van de vakafdeling met het belastingbeleid.”
 
Samenwerkingsverbanden
Een bijzondere groep opdrachtgevers bestaat uit gemeenten die hun fiscale taken hebben ondergebracht bij een belastingsamenwerking. De gemeenten die deze fiscale taken hebben uitbesteed, beschikken vaak  niet meer over een beleidsmedewerkers belastingen. Jaarlijks stelt Involon voor hen de belastingverordeningen op en vertaalt de inbreng van de vakafdelingen naar de verordeningen, voert de tariefberekeningen uit en houdt de verordeningen actueel. “Op die manier combineren zij efficiëntie met zekerheid”, besluit Pijpers.

Huib Pijpers

Huib is als adviseur vooral in-house actief bij onze opdrachtgevers. Vanuit zijn gemeentelijke ervaring en als adviseur op het gebied van de lokale belastingen heeft hij veel verschillende opdrachten uitgevoerd. Voorbeelden zijn beleidsadviezen, procesanalyses, organisatieadviezen, begeleiden van afdelingen belastingen voor ISO- certificering en BAG-projecten.

06 55 14 69 1606 55 14 69 16

Heeft dit artikel uw interesse gewekt en wilt u meer informatie of advies van een van onze medewerkers?

Neem direct contact op

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.