BelastingenAdviserenOpleiden

Tarief rijbewijs stijgt € 3,50 per 1 juli 2023

Actualiteit26 mei 2023Per 1 juli 2023 wordt de afdracht van gemeenten aan het rijk (de RDW) voor rijbewijzen met € 3,50 verhoogd. Gemeenten moeten de legesverordening hierop aanpassen.

De verhoging vindt plaats als gevolg van inwerkingtreding van (artikel 27 van) de Wet digitale overheid. Op 11 mei 2023 zijn deze wet, de wijzigingswet en het inwerkingtredingsbesluit in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 2023, 158, 159 en 160). De maximale kosten voor een rijbewijs worden vanaf 1 juli 2023: € 48,15. 

Het rijkskostendeel dat gemeenten aan de Dienst Wegverkeer (RDW) moeten afdragen wordt door het RDW vastgesteld (artikel 121 Wegenverkeerswet 1994). Op grond van artikel 26, tweede lid, van de Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2023 wordt bij inwerkingtreding van artikel 27 van de Wet digitale overheid de afdracht door gemeenten aan de RDW verhoogd met € 3,50 (afdracht van € 9,70 wordt € 13,20; spoedaanvraag € 43,80 wordt € 47,30). Het klein koninklijk besluit tot inwerkingtreding van (artikel 27 van) de Wet digitale overheid is bekendgemaakt op 11 mei 2023 en de inwerkingtreding is 1 juli 2023.

Afhankelijk van de huidige legesverordening zal de wijziging door of het college of door vaststelling in de gemeenteraad kunnen plaatsvinden. Gemeenten die artikel 10 van de modelverordening van de VNG hebben opgenomen in de gemeentelijke legesverordening kunnen de korte weg via het college bewandelen. Als dit tijdig voor 1 juli 2023 plaatsvindt, kunnen de hogere kosten vanaf 1 juli 2023 worden verhaald op de aanvragers van een rijbewijs. Als dit na 1 juli 2023 gebeurt, bijvoorbeeld doordat de besuitvorming via de gemeenteraad langer duurt dan 1 juli 2023, dan kunnen de verhoogde kosten niet worden verhaald totdat dit is geregeld.

Nico Nijveld

Nico is verantwoordelijk voor Advies en het Kenniscentrum. Zijn kennis en ervaring heeft hij opgedaan door advies en interim opdrachten bij lokale overheden op het gebied van heffing en invordering van lokale belastingen. Opdrachten zoals het leidinggeven aan professionals, procesanalyses, organisatieadviezen en het implementeren van verbeteringen.

06 29 60 59 0806 29 60 59 08

Heeft dit artikel uw interesse gewekt en wilt u meer informatie of advies van een van onze medewerkers?

Neem direct contact op

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.