BelastingenOpleiden

Wijzigingen kwijtscheldingsnormen 1 januari 2023

Actualiteit06 januari 2023Per 1 januari 2023 is het wettelijk minimumloon verhoogd. Hierdoor wijzigen de normbedragen van de bijstandsuitkeringen en de daaraan gekoppelde kwijtscheldingnormen.

Algemeen

Het bruto wettelijk minimumloon is per 1 januari 2023 verhoogd van 1.756,20 naar 1.934,40 euro per maand. Veel uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Het gaat om de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (Anw), Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong), Werkloosheidswet (WW), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Ziektewet (ZW) en de Toeslagenwet (TW).
 

Kwijtscheldingsnormen

De gewijzigde uitkeringsbedragen in de Participatiewet hebben invloed op de normbedragen die worden gehanteerd bij de berekening van de betalingscapaciteit bij een verzoek om kwijtschelding.
Wij hebben voor u de wijzingen verwerkt in het Involon-normenoverzicht kwijtschelding 1 januari 2023. Voor het normenoverzicht kwijtschelding <klik hier>
 

Bijblijven is een must

Als u het normoverzicht bestudeert, met name het derde blad, dan ziet u opmerkelijke wijzingen. Met name nieuwe regelgeving en geactualiseerde bedragen kunnen vragen oproepen, bijvoorbeeld over de normhuur en -premie, het kindgebondenbudget, de uurtarieven kinderopvang, etc.
Voor uitleg en achtergrondinformatie nodigen wij u uit voor deelname aan onze jaarlijkse Bijblijfdag Kwijtschelding. Vanaf 11 januari op 5 cursuslocaties. Informatie over het programma en inschrijving <klik hier>.  

Geert-Jan Dümmer

Geert-Jan is sinds de oprichting van Involon één van de pijlers van ons Kennis- en Opleidingscentrum. Als docent draagt hij zijn uitgebreide kennis en ervaring van onder meer de (dwang)vordering, kwijtschelding en insolventie over. Niet alleen m.b.t. fiscale geldsommen, maar ook over andere bestuursrechtelijke vorderingen. Persoonlijk, deskundig en scherp. Daarnaast geeft hij adviezen, onder meer op het gebied van vast te stellen beleidsregels, de beleidskeuzes voor de kwijtschelding, het toepassen van de invorderingsrente, het schrijven van een incassovisie, procesinrichting en het uitvoeren van een invorderingsscan.

06 55 14 69 1306 55 14 69 13

Heeft dit artikel uw interesse gewekt en wilt u meer informatie of advies van een van onze medewerkers?

Neem direct contact op

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.