BelastingenAdviserenOpleiden

Gratis Webinar actualiteiten kwijtschelding

Actualiteit20 september 2022Nieuwe (lokale) kwijtscheldingsregeling en actualisering ‘vaste’ bedragen. Op vrijdag 30 september om 10:00 uur organiseren wij een gratis Webinar over twee belangrijke actualiteiten m.b.t. het kwijtschelden van lokale belastingen.

 In zo’n drie kwartier praten wij u bij over de nieuwe Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden én over het concept van de Eindejaarsregeling waarbij de ‘vaste’ bedragen in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden geactualiseerd.

De ‘Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden’ vervangt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 de ‘Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen’. De nieuwe regeling biedt ruimere mogelijkheden om kwijtschelding voor lokale belastingen te verlenen.
Bij verordening kan worden geregeld dat de financiële vermogensnorm kan worden verhoogd. De vermogensnorm uit de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 mag verhoogd worden met maximaal € 2.000,- voor de categorie gehuwd / samenwonend. Voor een alleenstaande ouder mag de maximale verhoging 90% en voor een alleenstaande 75% van € 2.000,- bedragen. Ook zijn nieuwe regels vastgesteld voor afwijkende percentages kosten van bestaan en het hanteren van de netto-ouderdomspensioen in plaats van de bijstandsnorm.

De jaarlijkse Eindejaarsregeling vloeit voort uit het jaarlijkse Belastingplan en de Overige fiscale maatregelen. In het concept van de Eindejaarsregeling 2022 wordt voorgesteld enkele bedragen in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet te actualiseren. Voor de alom bekende bedragen van € 2.269,- wordt voorgesteld die te verhogen naar € 3.350,- (inboedel, auto, financiële vermogensnorm). De definitie van uitgaven ziektekosten wordt gewijzigd en het bedrag m.b.t. het houden van kostgangers en de vrijlating van het bedrag van inkomensondersteuning van AOW’ers.

Het Webinar wordt op vrijdag 30 september a.s. verzorgd door Geert-Jan Dümmer. Geert-Jan adviseert lokale overheden op het gebied van de (dwang)invordering en kwijtschelding en verzorgt ook veel opleidingen (in company en met open inschrijving).

Schrijf je nu in voor dit gratis Webinar door een mail te sturen naar info@involon.nl.

Geert-Jan Dümmer

Geert-Jan is sinds de oprichting van Involon één van de pijlers van ons Kennis- en Opleidingscentrum. Als docent van vele opleidingen draagt hij zijn uitgebreide kennis en ervaring van kwijtschelding en invordering over. Daarnaast geeft hij adviezen op het gebied van het invorderings- en kwijtscheldingsbeleid, waaronder de Leidraad invordering en het Incassoreglement.

06 55 14 69 1306 55 14 69 13

Heeft dit artikel uw interesse gewekt en wilt u meer informatie of advies van een van onze medewerkers?

Neem direct contact op

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.