Belastingen

WOZ-bezwaren tijdig gereed?

Actualiteit15 juli 2022Jaarlijks rapporteert de Waarderingskamer rond deze tijd over de Staat van de WOZ. Hierin worden de actuele ontwikkelingen binnen de WOZ aan de staatssecretaris gemeld.

WOZ-bezwaren tijdig gereed?

Jaarlijks rapporteert de Waarderingskamer rond deze tijd over de Staat van de WOZ. Hierin worden de actuele ontwikkelingen binnen de WOZ aan de staatssecretaris gemeld. In de Staat van de WOZ staan ook de recentste cijfers, de feiten van de WOZ. Het totaal aantal woningen onder bezwaar is in 2022 flink afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Waren het er toen nog 260.000, in 2022 is het aantal woningen onder bezwaar gedaald naar 205.000. Vergelijkbaar met het niveau van 2019. Het aantal woningen onder bezwaar dat is ingediend door een ncnp-bureau is ook gedaald, van 119.000 naar 103.000 woningen onder bezwaar. Wel is het aandeel van de no cure no pay bureaus voor het eerst boven de 50%.

Een veel gehoorde klacht is dat een bezwaarschrift ingediend door een ncnp-bureau meer inspanning vergt en daarmee hogere uitvoeringskosten per bezwaarschrift met zich mee brengt. De gemiddelde doorlooptijd van een bezwaarschrift kan bij een ncnp-bureau ook oplopen. Naast de Staat van de WOZ heeft de Waarderingskamer ook recent een rapportage opgeleverd over de tijdigheid binnen het WOZ-proces. Hierbij is ingezoomd op de beschikkingen en de bezwaarschriften. Opvallend bij de beschikkingen is dat de kwaliteitsnorm van 1 maart (95% beschikt) landelijk wordt behaald. De normen voor de maanden erna worden door steeds minder uitvoeringsorganisatie behaald. De norm van 1 juni (99,9% beschikt) wordt bij de woningen door 29% van de gemeenten behaald. Daar zou gesproken kunnen worden van een vertraging door het GBO-project. Maar voor de niet woningen haalt slechts 1% (5 gemeenten) deze norm.

De tijdigheid bij de bezwaren laat meer verontrustendere cijfers zien. Slechts 8 gemeenten lukt het om alle bezwaarschriften binnen het kalenderjaar af te doen. De Waarderingskamer maakt hierbij geen ondersteid of het bezwaar in de laatste zes weken van het jaar zijn binnengekomen of niet, maar stelt dat er slechts een beperkt aantal bezwaren aan het einde van het jaar binnenkomen. Daarnaast worden een aantal verklaringen gegeven dat gemeenten niet voldoen aan deze wettelijke eis: afhandeling bezwaar wacht op een lopende beroepszaak of in overleg met belastingplichtige is de afhandeling doorgeschoven naar na 1 januari. Het versturen van een verdagingsbrief wordt niet gezien als een afspraak met de belastingplichtige. De Waarderingskamer heeft aangekondigd het onderdeel tijdigheid mee te wegen in het algemeen oordeel.

Een uitvoeringsorganisatie kan veel doen om aan de tijdigheid bij de afhandeling bezwaren te voldoen. Om te beginnen door de beschikkingen tijdig te versturen. Hoe eerder de beschikkingen worden verstuurd, des te langere tijd is er voor de behandeling van de bezwaarschriften.
Een belangrijk hulpmiddel bij de tijdigheid van de bezwaren is de zelfevaluatie van de behandeling van bezwaarschriften. Jaarlijks een goede evaluatie zorgt voor jaarlijkse verbeterpunten. Kijk hierbij niet alleen naar het bezwaarproces en de cijfers van de bezwaren, maar kijk vooral ook naar de processen rond gegevensbeheer, marktanalyse en (her)taxatie. Investeren aan de voorkant van het proces levert vaak meer op dan het bezwaarproces te optimaliseren.  

Jan Thomas

Jan is adviseur bij Involon. Hij heeft ruim twintig jaar ervaring op het gebied van gemeentelijke belastingen en basisregistraties. Hij is sinds de invoering van de Wet WOZ, de Wet BAG en de wet BGT werkzaam op deze beleidsterreinen. Bij gemeentes is hij o.a. verantwoordelijk geweest voor projecten op het gebied van implementatie, conversie, kwaliteitsverbetering en procesanalyses.

06 34 75 55 4206 34 75 55 42

Heeft dit artikel uw interesse gewekt en wilt u meer informatie of advies van een van onze medewerkers?

Neem direct contact op

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.