BelastingenAdviserenDetacherenOpleiden

Wijzigingen kwijtscheldingsnormen 1 juli 2022

Actualiteit04 juli 2022Per 1 juli 2022 is het wettelijk minimumloon verhoogd. Hierdoor wijzigen de bijstandsuitkering en de daaraan gekoppelde kwijtscheldingnormen.

Algemeen
Het bruto wettelijk minimumloon is per 1 juli 2022 vastgesteld op 1.756,20 euro per maand. Veel uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Het gaat om de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (Anw), Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong), Werkloosheidswet (WW), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Ziektewet (ZW) en de Toeslagenwet (TW).

Kwijtscheldingsnormen

De gewijzigde uitkeringsbedragen in de Participatiewet hebben invloed op de normbedragen die worden gehanteerd bij de berekening van de betalingscapaciteit bij een verzoek om kwijtschelding.
Wij hebben voor u de wijzingen verwerkt in het Involon-normenoverzicht kwijtschelding 01 juli 2022.
Voor het normenoverzicht kwijtschelding 01 juli 2022 <klik hier>

Overige wijzigingen

Met betrekking tot de kwijtschelding zijn in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 per 1 juli 2022 geen wijzingen aangebracht. In de Leidraad Invordering is met betrekking tot de kwijtschelding (artikel 26) één redactionele wijziging aangebracht : in de eerste zin van artikel 26.2.4 is ‘bank- of girorekening’ vervangen door ‘bankrekening’. Wijziging spreekt voor zich omdat girorekeningen in de huidige tijd niet meer bestaan.

David van Toor

David is commercieel directeur bij Involon. Hij is uw eerste aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van basisregistratie, belastingen en financiën. U kunt bij hem terecht voor al onze diensten, ongeacht of het gaat over advisering, detachering, opleidingen of een combinatie daarvan.

06 34 75 56 2606 34 75 56 26

Heeft dit artikel uw interesse gewekt en wilt u meer informatie of advies van een van onze medewerkers?

Neem direct contact op

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.