BelastingenAdviserenOpleiden

Legesverordening 2023

Actualiteit29 maart 2022De VNG heeft op 24 februari 2022 de nieuwe legesverordening bekendgemaakt en op 23 maart 2022 tijdens het VNG Belastingcongres een nadere toelichting gegeven.

De Omgevingswet, die op 1 januari 2023 in werking treedt, heeft ingrijpende gevolgen voor de legesverordening. De VNG heeft daarom een nieuwe Model Verordening leges beschikbaar gestelt.

Deze legesverordening voor de periode vanaf 1 januari 2022 is een vervolg op het op 30 maart 2021 gepubliceerde werkmodel. De versie die nu voorligt is aangepast naar aanleiding van vragen of opmerkingen van gemeenten en door voortschrijdend inzicht. De modelverordening is afgestemd met een landelijke werkgroep en een werkgroep van omgevingsdiensten voor de ‘milieuleges’, en wordt dus breed gedragen.

Door de keuzevrijheid om iets te regelen over de leefomgeving moeten gemeenten beoordelen welke tariefbepalingen zij overnemen, wijzigen of nog willen toevoegen in de gemeentelijke verordening. Voor de bouwactiviteiten wijzigt er veel, onder andere door de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), die tegelijkertijd in werking treedt. Er is een knip gemaakt tussen een bouwtechnisch deel en een ruimtelijk deel. Voor beiden kan een omgevingsvergunning nodig zijn, maar er zijn ook veel bouwwerken vergunningsvrij. Voor bouwwerken in gevolgklasse I – onder andere grondgebonden eengezinswoningen en bedrijfspanden van maximaal twee bouwlagen – geldt de Wkb en geldt een meldingsplicht voor het bouwtechnische deel. Daar vallen dus legesinkomsten weg. 

Nieuw is dat gemeenten leges kunnen gaan heffen voor milieubelastende activiteiten. Het gaat niet langer om de milieu-inrichting als zodanig, maar om de activiteiten die milieubelastend zijn. Alleen voor complexe bedrijven geldt nog een integrale vergunningplicht, maar daarvoor zijn Gedeputeerde Staten bevoegd gezag. 

Gemeenten kunnen en moeten nu aan de slag met de keuzes die gemaakt moeten worden, waarna deze vertaald kunnen worden in de legesverordening.

De nieuwe legesverordening en toelichting kunt u < hier > vinden.

Nico Nijveld

Nico is verantwoordelijk voor Advies en het Kenniscentrum. Zijn kennis en ervaring heeft hij opgedaan door advies en interim opdrachten bij lokale overheden op het gebied van heffing en invordering van lokale belastingen. Opdrachten zoals het leidinggeven aan professionals, procesanalyses, organisatieadviezen en het implementeren van verbeteringen.

06 29 60 59 0806 29 60 59 08

Heeft dit artikel uw interesse gewekt en wilt u meer informatie of advies van een van onze medewerkers?

Neem direct contact op

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.