BelastingenAdviserenOpleiden

Hoe formuleer je correct het belastbare feit?

Jurisprudentie28 februari 2022Het correct formuleren van het belastbare feit in de belastingverordening is erg belangrijk. Niet de interpretatie van de tekst maar de letterlijke betekenis is bepalend.

X doet bij de provincie Overijssel 32 aanvragen voor ontheffing van de herplantingsplicht houtopstanden in het kader van de Wet natuurbescherming. Partijen spreken af dat de beslistermijn wordt opgeschort, totdat de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft beslist in twee vergelijkbare zaken van X. Na de beslissing van de Raad van State trekt X alle aanvragen in. In geschil zijn de leges van € 12.302 in verband met de aanvragen.
Rechtbank Overijssel vernietigt de legesaanslagen voor de aanvragen voor ontheffing van de herplantingsplicht houtopstanden, omdat niet aan het belastbare feit is voldaan. Dit belastbare feit wordt omschreven als “afhandelen en besluitvorming” van de aanvragen. De rechtbank zoekt voor de betekenis aansluiting bij het Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal en concludeert dat in deze zaak geen sprake is van “afhandelen en besluitvorming”, nu geen inhoudelijke beoordeling heeft plaatsgevonden. De rechtbank verwerpt het standpunt van de heffingsambtenaar dat onder “afhandelen en besluitvorming” moet worden verstaan “het in behandeling nemen van de aanvraag”. Nu Provinciale Staten in de belastingverordeningen een onderscheid heeft gemaakt, ligt het niet voor de hand dat beide termen dezelfde betekenis hebben. De rechtbank verklaart het beroep gegrond en vernietigt de legesaanslagen. 

Klik <hier> voor de volledige uitspraak

Nico Nijveld

Nico is verantwoordelijk voor Advies en het Kenniscentrum. Zijn kennis en ervaring heeft hij opgedaan door advies en interim opdrachten bij lokale overheden op het gebied van heffing en invordering van lokale belastingen. Opdrachten zoals het leidinggeven aan professionals, procesanalyses, organisatieadviezen en het implementeren van verbeteringen.

06 29 60 59 0806 29 60 59 08

Heeft dit artikel uw interesse gewekt en wilt u meer informatie of advies van een van onze medewerkers?

Neem direct contact op

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.