BelastingenAdviserenOpleiden

Bedragen maximale beslagvrije voet per 1-1-2022

Actualiteit06 januari 2022De per 1 januari 2022 herziene bedragen in de SZW-regelgeving zijn bekendgemaakt. Het gaat onder meer om de bedragen voor de maximale beslagvrije voet.

Deze bedragen worden berekend aan de hand van de verschillende normwaarden uit de Participatiewet, de Wet op de zorgtoeslag, de Wet op de huurtoeslag en de Wet op het kindgebonden budget.

Artikel 475da, eerste lid, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering:

De beslagvrije voet bedraagt ten hoogste:

a. voor een alleenstaande: € 1.691,66;

b. voor een alleenstaande ouder: € 1.814,73;

c. voor gehuwden zonder kinderen: € 2.236,89;

d. voor gehuwden met een of meer kinderen: € 2.262,98.

Bron: Staatscourant 2021, nr. 50384.

Geert-Jan Dümmer

Geert-Jan is sinds de oprichting van Involon één van de pijlers van ons Kennis- en Opleidingscentrum. Als docent van vele opleidingen draagt hij zijn uitgebreide kennis en ervaring van kwijtschelding en invordering over. Daarnaast geeft hij adviezen op het gebied van het invorderings- en kwijtscheldingsbeleid, waaronder de Leidraad invordering en het Incassoreglement.

06 55 14 69 1306 55 14 69 13

Heeft dit artikel uw interesse gewekt en wilt u meer informatie of advies van een van onze medewerkers?

Neem direct contact op

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.