BelastingenAdviserenOpleiden

Internetconsultatie Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden

Actualiteit06 januari 2022Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een internetconsultatie gestart over de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden.

Als iemand echt geen belasting kan betalen kan diegene aan de overheid vragen of de belasting kan worden kwijtgescholden. De belasting hoeft dan niet (volledig) betaald te worden. Om te kijken of iemand echt geen belasting kan betalen kijkt de overheid naar zijn inkomen en vermogen. De gemeenten, provincies of waterschappen gebruiken hiervoor dezelfde regels die de Belastingdienst ook gebruikt: de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. In deze regels staat precies hoeveel inkomen of vermogen iemand mag hebben. Is je inkomen of vermogen hoger, dan krijg je geen kwijtschelding. Met de nieuwe “Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden” kunnen de medeoverheden sommige van deze regels net iets soepeler maken. Iemand mag dan een iets hoger inkomen of vermogen hebben en toch nog kwijtschelding krijgen. Een gemeente, provincie of waterschap moet hier dan wel voor kiezen. Zij mogen namelijk zelf beslissen of ze de regels iets willen versoepelen.

Belangstellenden kunnen tot 30 januari 2022 op de regeling reageren via deze website. Ook vindt u hier de conceptregeling.

Geert-Jan Dümmer

Geert-Jan is sinds de oprichting van Involon één van de pijlers van ons Kennis- en Opleidingscentrum. Als docent van vele opleidingen draagt hij zijn uitgebreide kennis en ervaring van kwijtschelding en invordering over. Daarnaast geeft hij adviezen op het gebied van het invorderings- en kwijtscheldingsbeleid, waaronder de Leidraad invordering en het Incassoreglement.

06 55 14 69 1306 55 14 69 13

Heeft dit artikel uw interesse gewekt en wilt u meer informatie of advies van een van onze medewerkers?

Neem direct contact op

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.