BelastingenAdviserenOpleiden

Verordening reclamebelasting onverbindend (géén objectieve rechtvaardiging)

Jurisprudentie19 november 2021Op 4 oktober 2021 heeft de rechtbank Noord-Nederland (ECLI:NL:RBNNE:2021:4378) uitgesproken dat de verordening reclamebelasting onverbindend is omdat er géén objectieve rechtvaardiging is voor het heffingsgebied én de tariefdifferentiatie.

Verordening reclamebelasting

In deze verordening reclamebelasting is bepaald dat de belasting alleen geheven wordt in het monumentale centrum van de gemeente. En dat binnen het heffingsgebied sprake is van twee tariefzones: A en B.

Gemeentewet

In artikel 227 van de Gemeentewet is geen bestemming voor de reclamebelasting opgenomen. De reclamebelasting is daarmee een algemene belasting, met als belastbaar feit het hebben van een openbare aankondiging zicht tariefbaar vanaf de openbare weg.

De praktijk van reclamebelasting

Steeds meer gemeenten kiezen er voor om de reclamebelasting als bestemmingsbelasting in te zetten voor het dekken van kosten van voorzieningen, diensten en/of subsidies. Deze kosten worden veelal gemaakt voor een bepaald gedeelte van de gemeente, zodat de reclamebelasting wordt geheven in dat gedeelte van de gemeente. In het geval er binnen dat gedeelte sprake is van meer dan wel minder profijt van de gemeentelijke inspanning, kiest de gemeenteraad vaak voor een tariefdifferentiatie. Bij de precariobelasting voor de terrassen wil de gemeenteraad ook vaker kiezen voor een tariefdifferentiatie naar gedeelten van de gemeente.

Vaste jurisprudentie

Inmiddels is er volop jurisprudentie over het beperken van de reclamebelasting tot een bepaald gedeelte van de gemeente, waaronder het arrest van 11 november 2011 (ECLI:NL:HR:2011:BR4564). Voor het hanteren van verschillende tarieven, geldt ook dat deze keuze gebaseerd moet zijn op een objectieve en redelijke rechtvaardiging. Het arrest van de Hoge Raad van 20 september 2019 (ECLI:NL:HR:2019:1403) toont dit aan. Bij dit laatste arrest heeft Involon de gemeente vertegenwoordigd.

Bewijslast en oordeel van de rechtbank

Het is aan de heffingsambtenaar om aan te tonen dat er sprake is van een objectieve en redelijke rechtvaardiging voor het beperken van de reclame- en precariobelasting tot een bepaald heffingsgebied. Zo ook dient de heffingsambtenaar dit te onderbouwen voor de tariefdifferentiatie.

De heffingsambtenaar is er in deze casus niet in geslaagd om dit bewijs te leveren. Volgens de rechtbank heeft de ambtenaar zich in zijn verweer beperkt tot het innemen van algemene stellingen, dat de opbrengst volledig ten goede komt aan het ondernemersfonds en dat de gelden besteed worden aan evenementen in de binnenstad. Deze stellingen zijn niet onderbouwd door bijvoorbeeld het verwijzen naar bepaalde posten in de begroting, aldus de rechtbank. De rechtbank heeft besloten dat de verordening onverbindend is, vernietigt de aanslag en de uitspraak op bezwaar.

Voorkomen van onverbindendheid

Het leveren van bewijs voor de objectieve en redelijk rechtvaardiging kan goed worden vormgegeven op basis van de begroting. Posten die daarin worden geraamd voor een bepaald gebiedsdeel, zijn prima als bewijs te gebruiken. Ook andere raadsbesluiten kunnen als bewijs dienen, bijvoorbeeld over investeringen door de gemeente in dat bepaalde gebied of andere specifieke activiteiten daarvoor zoals promotie. Het is van belang deze bewijslast op orde te hebben om zo onverbindendheid te voorkomen.

Bij onze diploma opleiding INVORM-h en de Basiscursus gemeentelijke belastingen worden de reclame- en precariobelasting uitgebreid behandeld.

Huib Pijpers

Huib is als adviseur vooral in-house actief bij onze opdrachtgevers. Vanuit zijn gemeentelijke ervaring en als adviseur & interim-manager op het gebied van de lokale belastingen heeft hij veel verschillende opdrachten uitgevoerd. Voorbeelden zijn beleidsadviezen, procesanalyses, organisatieadviezen, AVG-adviezen, begeleiden van afdelingen belastingen voor ISO- certificering en BAG-projecten.

06 55 14 69 1606 55 14 69 16

Heeft dit artikel uw interesse gewekt en wilt u meer informatie of advies van een van onze medewerkers?

Neem direct contact op

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.