BelastingenAdviserenDetacherenOpleiden

Aanslagen rioolheffing vernietigt wegens strijd met het gelijkheidsbeginsel door kerkenvrijstelling

Jurisprudentie25 maart 2021Op 26 februari 2021 heeft de rechtbank Rotterdam twee uitspraken gedaan over een verordening rioolheffing.

De eerste uitspraak (ECLI:NL:RBROT:2021:1666) betreft de rioolheffing eigenaar en de tweede uitspraak (ECLI:NL:RBROT:2021:1667) betreft rioolheffing gebruik.

In de verordening van de gemeente is voor beide tarieven de volgende vrijstelling opgenomen: “De belasting wordt niet geheven ter zake van percelen welke in de hoofdzaak zijn bestemd voor openbare eredienst of voor het houden van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard.” De gemeente is hier niet uniek in. Met name bij de rioolheffing eigenaar komt deze vrijstelling vaker voor. Ook gemeenten die de WOZ-waarde hanteren als heffingsmaatstaf voor de rioolheffing hanteren soms deze vrijstelling.

Het spraakgebruik niet doorslaggevend
De rechtbank oordeelt dat, voor de vraag of er sprake is van strijd met het gelijkheidsbeginsel, de gebouwen voor de openbare eredienst en woningen in het spraakgebruik inderdaad geen gelijke gevallen zijn. Voor de rioolheffing is dat verschil echter niet doorslaggevend.

Wel doorslaggevend is de aard van de heffing
Het gelijkheidsbeginsel dient vanuit de aard van de heffing, de relevante feiten en de omstandigheden beoordeeld te worden. Het belastbaar feit doet zich voor wanneer percelen direct of indirect zijn aangesloten of afvoeren op de gemeentelijke riolering. Het belastbaar feit doet zich dan bij een woning én een gebouw voor de openbare eredienst op dezelfde wijze voor. Ook overweegt de rechtbank dat de rioolheffing een bestemmingsheffing is voor het kostenverhaal van de uitvoering van de gemeentelijk watertaken. Woningen én gebouwen voor de openbare eredienst zijn beide kostenveroorzakers en hebben beide het profijt van deze zorgtaak.

Strijd met het gelijkheidsbeginsel
Dit betekent dat gelijke gevallen ongelijk behandeld worden. Hiervoor is door de heffingsambtenaar geen objectieve en redelijke rechtvaardigingsgrond aangedragen. De aanslagen rioolheffing eigenaar en gebruiker worden vernietigd.

Garageboxen
Veel gemeenten hebben voor garageboxen een soortgelijke vrijstelling opgenomen in de verordening. Involon is van mening dat deze uitspraak van de rechtbank aantoont dat met het opnemen van een vrijstellingsbepaling voor garageboxen ook het gelijkheidsbeginsel wordt geschonden. Het is dan ook van belang naar aanleiding van deze uitspraak kritisch naar de vrijstellingsbepalingen in de verordening rioolheffing te kijken.

Huib Pijpers

Huib is als adviseur vooral in-house actief bij onze opdrachtgevers. Vanuit zijn gemeentelijke ervaring en als adviseur & interim-manager op het gebied van de lokale belastingen heeft hij veel verschillende opdrachten uitgevoerd. Voorbeelden zijn beleidsadviezen, procesanalyses, organisatieadviezen, AVG-adviezen, begeleiden van afdelingen belastingen voor ISO- certificering en BAG-projecten.

06 55 14 69 1606 55 14 69 16

Heeft dit artikel uw interesse gewekt en wilt u meer informatie of advies van een van onze medewerkers?

Neem direct contact op

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.