BelastingenAdviseren

Door ‘gebrekkige verordening’ geen rioolheffing voor objecten die alleen regenwater lozen

Jurisprudentie17 februari 2021Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de gemeente Harlingen door de gebrekkige formulering van haar verordening geen rioolheffing mag heffen voor het lozen van hemelwater op gemeentelijk oppervlaktewater zoals de Harlingertrekvaart, ondanks dat de formulering is overgenomen uit de modelverordening van de VNG.

Vanuit zijn boothuis loost X hemelwater via een buis op het water onder het boothuis. Het water onder het boothuis is eigendom van X, maar staat in verbinding met de Harlingertrekvaart die eigendom is van de gemeente Harlingen. X is het niet eens met de aanslag rioolheffing die hij heeft gekregen voor zijn boothuis in de gemeente Harlingen.

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de gemeente Harlingen door de gebrekkige formulering van haar verordening geen rioolheffing mag heffen voor het lozen van hemelwater op gemeentelijk oppervlaktewater, zoals de Harlingertrekvaart.

In artikel 1. onderdeel b van de Verordening is ‘de gemeentelijke riolering’ als volgt gedefinieerd: een voorziening of combinatie van voorzieningen voor inzameling, verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of grondwater, in eigendom, in beheer of in onderhoud bij de gemeente. Deze definiëring is gelijk aan de modelverordening van de VNG.

Volgens de rechtbank heeft de gemeente zich zodanig beperkt dat het belastbare feit zich niet voordoet. De definitie van gemeentelijke riolering is niet zo ruim dat daaronder ook het gemeentelijk oppervlaktewater – in casu de Harlingertrekvaart – kan vallen. Volgens de verordening moet sprake zijn van een “voorziening” of “combinatie van voorzieningen”. Maar wat een “voorziening” is, omschrijft de verordening niet, aldus de rechtbank. En daarom doet het belastbare feit zich niet voor. Daarom is deze formulering niet ruim genoeg om daaronder ook gemeentelijk oppervlaktewater te begrijpen. Nu vanuit het boothuis naast hemelwater geen afvalwater wordt geloosd, biedt de verordening geen ruimte om rioolheffing te heffen, hoewel dit volgens de Gemeentewet wel is toegestaan als de gemeente haar verordening op de juiste wijze had vormgegeven.

Hoewel wij betwijfelen of deze uitspraak in een hoger beroep wordt bevestigd, adviseren wij gemeenten de definitie van gemeentelijke riolering uit te breiden met de tekst ‘daaronder ook begrepen het gemeentelijk oppervlaktewater’.

Volledige uitspraak: ECLI:NL:RBNNE:2020:3865

 

Huib Pijpers

Huib is als adviseur vooral in-house actief bij onze opdrachtgevers. Vanuit zijn gemeentelijke ervaring en als adviseur & interim-manager op het gebied van de lokale belastingen heeft hij veel verschillende opdrachten uitgevoerd. Voorbeelden zijn beleidsadviezen, procesanalyses, organisatieadviezen, AVG-adviezen, begeleiden van afdelingen belastingen voor ISO- certificering en BAG-projecten.

06 55 14 69 1606 55 14 69 16

Heeft dit artikel uw interesse gewekt en wilt u meer informatie of advies van een van onze medewerkers?

Neem direct contact op

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.