Belastingen

Aandachtspunten Belastingverordeningen 2021

Actualiteit10 september 2020Bij de lokale overheden worden momenteel de belastingverordeningen voor 2021 voorbereid. Centraal bij deze voorbereiding staan de tariefsberekeningen. De beleidsmedewerker belastingen trekt dan samen op met de beleidsadviseurs van de verschillende vakafdelingen en met verschillende financieel consulenten. Dat doet deze natuurlijk ook voor de invoering en de wijziging van de belastingverordeningen.

Verder wordt elk jaar rekening gehouden met de wijzigingen die de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben doorgevoerd in hun modelverordeningen. De VNG heeft op 8 juli 2020 een ledenbrief gestuurd over de wijzigingen van enkele van haar modelverordeningen.

Involon ondersteunt een groot aantal lokale overheden bij het jaarlijks opstellen van de belastingverordeningen. Bij diverse opleidingen staat Involon uitgebreid stil bij de belastingverordeningen die door de cursisten worden ingebracht. Tijdens deze activiteiten vallen dezelfde onvolkomenheden op. Vanuit deze praktijkervaringen willen wij een aantal aandachtspunten aanreiken voor de belastingverordeningen 2021. Een greep uit de aandachtspunten die wij in onze praktijk signaleren:

Formele aandachtspunten
- Vaststelling van de termijnen van betaling door een onbevoegd orgaan (B&W) met bijvoorbeeld een incassoreglement.
- Het onjuist of niet opnemen van de heffing op andere wijze in de belastingverordening.
- Het gebruik van sterk verouderde termen voor de heffing op andere wijze in de belastingverordening, zoals zegel en stempelafdruk.

Materiële aandachtspunten
- Het opnemen van een facultatieve vrijstelling in de belastingverordening die niet objectief te rechtvaardigen is.
- In de verordening afvalstoffenheffing mogen géén tarieven staan voor het aanbieden van bedrijfsafval.
- Er is géén besluit van de gemeenteraad voor het vaststellen van de kostenonderbouwing van de naheffingsaanslag, de wielklem en het wegslepen.

Zie voor nog meer aandachtspunten en voor uitwerking van de bovenstaande punten: Checklist Belastingverordeningen

Opleiding & advies
In de Basiscursus heffing gemeentelijke belastingen en in INVORM-h staan de belastingverordeningen centraal. Veel gemeenten die de uitvoering van de gemeentelijke belastingen hebben ondergebracht bij een belastingsamenwerking schakelen Involon in voor het onderhoud van belastingverordeningen.

Involon kan u ook ondersteunen bij het uitvoeren van een check op de belastingverordeningen.
Heeft u vragen over het beoordelen van belastingverordening? Of wilt u meer weten over INVORM-h of de Basiscursus heffing gemeentelijke belastingen? Bel of mail Huib Pijpers: h.pijpers@involon.nl of via (024) 64 85 900.

Huib Pijpers

Huib is als adviseur vooral in-house actief bij onze opdrachtgevers. Vanuit zijn gemeentelijke ervaring en als adviseur op het gebied van de lokale belastingen heeft hij veel verschillende opdrachten uitgevoerd. Voorbeelden zijn beleidsadviezen, procesanalyses, organisatieadviezen, begeleiden van afdelingen belastingen voor ISO- certificering en BAG-projecten.

06 55 14 69 1606 55 14 69 16

Heeft dit artikel uw interesse gewekt en wilt u meer informatie of advies van een van onze medewerkers?

Neem direct contact op

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.