BelastingenAdviserenOpleiden

Start opgeschorte werkzaamheden (dwang)invordering

Actualiteit26 augustus 2020In navolging van de Belastingdienst starten ook gemeenten en Waterschappen de invordering weer op. Ook van de vorderingen welke in het licht van de coronacrisis waren opgeschort. Dit leidt tot nieuwe vragen.

Om burgers en bedrijven tijdens de corona-lockdown te ontzien stuurde veel belastingafdelingen de afgelopen maanden geen betalingsherinneringen, aanmaningen en dwangbevelen. Voor de veiligheid van burgers, ondernemers en medewerkers werden vaak ook andere werkzaamheden tijdelijk gestopt, zoals baliebezoek en de inzet ‘op straat’ van de belastingdeurwaarder.

Nu er meer ruimte is in de samenleving en de economie, wordt de invordering stapsgewijs opgestart.
En wat doet u? Gaat u verder waar u gebleven bent of stuurt u eerst een brief over de belastingschuld? Bijvoorbeeld met uitleg over de mogelijkheden van betaling (alsnog automatische incassobetaling), een maatwerk-uitstel of de mogelijkheid van kwijtschelding of schuldenakkoord. Richt u zich de komende maanden op belastingschulden uit voorgaande jaren en kiest er u er voor dat de invordering van schulden die in coronatijd zijn ontstaan pas later aan de orde komen?

Wij adviseren belastingafdelingen over de opstart van de invorderingswerkzaamheden.

In onze opleidingen wordt altijd aandacht besteed aan de actuele ontwikkelingen. Op 2 november 2020 start de Basiscursus fiscaal invorderingsproces. In vier dagen krijgt u inzicht in alle aspecten die verband houden met de invordering van lokale belastingen. Voor uitgebreide informatie en inschrijving <klik hier?>.

Geert-Jan Dümmer

Geert-Jan is sinds de oprichting van Involon één van de pijlers van ons Kennis- en Opleidingscentrum. Als docent van vele opleidingen draagt hij zijn uitgebreide kennis en ervaring van kwijtschelding en invordering over. Daarnaast geeft hij adviezen op het gebied van het invorderings- en kwijtscheldingsbeleid, waaronder de Leidraad invordering en het Incassoreglement.

06 55 14 69 1306 55 14 69 13

Heeft dit artikel uw interesse gewekt en wilt u meer informatie of advies van een van onze medewerkers?

Neem direct contact op

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.