BelastingenAdviserenDetacherenOpleiden

Het invorderingsproces gaat wijzigen

Actualiteit13 oktober 2020De invordering van fiscale geldsommen gaat wijzigen. Er komt een nieuwe beslagvrije voet, het beslagregister wordt verbreed en het beslag- en executierecht wordt gemoderniseerd.

De nieuwe beslagvrije voet

Zowel de staatssecretaris van SoZaWe als de staatssecretaris van Financiën streven er naar om de nieuwe beslagvrije voet per 1 januari 2021 in werking te laten treden. De huidige wet wordt gewijzigd om een betere bescherming voor de schuldenaar te bewerkstelligen.
Omdat een aantal organisaties heeft aangegeven voor onderdelen van hun proces een volledige inwerkingtreding per 1 januari 2021 niet te gaan halen komt er mogelijk een overgangstermijn in de in de wet. De nieuwe beslagvrije voet heeft als gevolg dat het invorderingsproces aangepast moet worden. De beslagvrije voet wordt met behulp van een digitale tool berekend.
Wil je meer weten en je voorbereiden op de nieuwe werkwijze en berekening van de beslagvrije voet Wij organiseren een speciale studiedag. Op het programma staat ook de uitbreiding van de toepassing van de overheidsvordering en de per 1 juli 2020 geïntroduceerde ‘betalingsvordering’: een (vereenvoudigd) derdenbeslag door de ambtenaar belast met de invordering waarbij inzet van de belastingdeurwaarder niet langer meer nodig is.
Je kunt je hier inschrijven.
 

Verbreding beslagregister

Gekoppeld aan het programma ‘Verbreding beslagregister’ werkt de staatssecretaris aan het wetsvoorstel ‘Stroomlijning keten voor derdenbeslag’. Inmiddels is de internetconsultatie gesloten en worden de reacties verwerkt.
Het is de bedoeling dat overheidsorganisaties en deurwaarders informatie uitwisselen over beslagen en verrekeningen van mensen met schulden. Op basis van deze informatie kunnen zij bij de vaststelling van de beslagvrije voet en bij het leggen van beslag beter rekening houden met reeds lopende beslagen en verrekeningen. Dit zorgt in het verlengde van de nieuwe beslagvrije voet voor een betere borging van het bestaansminimum van de schuldenaar. De met het wetsvoorstel te realiseren gegevensuitwisseling maakt het daarnaast ook mogelijk om in bepaalde gevallen een afweging te maken met betrekking tot de proportionaliteit van een beslaglegging. Hierdoor wordt voorkomen dat een schuldenaar te maken krijgt met onnodige kosten. De organisaties die gaan deelnemen aan de gegevensuitwisseling zijn uitgenodigd de uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel te toetsen. De inhoud van de consultatiereacties en uitvoeringstoetsen bepalen mede de datum van de inwerkingtreding. Het wetsvoorstel wordt rond het einde van dit jaar aan de Tweede Kamer aangeboden.
 

Herziening beslag- en executierecht

De “Wet van 3 juni 2020 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht (Stb. 2020, 177)” beoogt het bestaansminimum van schuldenaren te beschermen, beslag en executie efficiënter te maken en te voorkomen dat beslag en executie uitsluitend als pressiemiddel worden ingezet.

De wet is als een prioritair voorstel behandeld en nu is besloten voor een snelle stapsgewijze inwerkingtreding. De nieuwe wet betekent dat nogal wat wijzigingen in het invorderingsbeleid en uitvoeringsproces moeten worden doorgevoerd. Een paar aandachtspunten:

Update van beslagverbod en internetveiling
In de wet krijgt het beslagverbod een update. De lijst met roerende zaken waar de deurwaarder geen beslag op mogen leggen, stamde uit 1838. Naast eten en drinken, kleding of beddengoed horen daar tegenwoordig ook de koelkast of een computer bij. In de wetswijziging zijn nu álle zaken opgenomen die onder de inboedel van een woning vallen. Ook executieverkopen van roerende zaken kunnen voortaan digitaal gebeuren via bijvoorbeeld een internetveiling. Inwerkingtreding 1 oktober 2020.

Beslagvrij bedrag bij een bankrekening
Het instellen van een beslagvrij bedrag op een bankrekening, vergelijkbaar met de beslagvrije voet bij beslag op inkomen, waarborgt dat schuldenaren in hun levensonderhoud moeten kunnen voorzien. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de leefsituatie van een schuldenaar en geldt per bankrekening. De wet verplicht schuldenaren en banken om de deurwaarder informatie te geven over de bankrelatie. Inwerkingtreding 1 januari 2021.

Digitaal beslag: motorrijtuigen en executieverkoop
Deurwaarders kunnen straks ook digitaal beslag op motorrijtuigen leggen, zonder dat ze die fysiek gezien hebben. Dat kunnen ze doen via het systeem van het RDW. Dat voorkomt onnodig speurwerk. Het kenteken is bovendien meteen geblokkeerd en daardoor niet meer over te dragen. Inwerkingtreding 1 april 2021.

Voor de wijzigingen van het nieuwe beslag- en executierecht organiseren wij in oktober en november 2020 een speciale studiedag. Je kunt je hier inschrijven.

 

Geert-Jan Dümmer

Geert-Jan is sinds de oprichting van Involon één van de pijlers van ons Kennis- en Opleidingscentrum. Als docent van vele opleidingen draagt hij zijn uitgebreide kennis en ervaring van kwijtschelding en invordering over. Daarnaast geeft hij adviezen op het gebied van het invorderings- en kwijtscheldingsbeleid, waaronder de Leidraad invordering en het Incassoreglement.

06 55 14 69 1306 55 14 69 13

Heeft dit artikel uw interesse gewekt en wilt u meer informatie of advies van een van onze medewerkers?

Neem direct contact op

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.