BelastingenDetacherenAdviserenOpleiden

De (on)mogelijkheden van duurzame lokale belastingen

Opinie04 januari 2019Duurzaamheid heeft een prominente plek binnen de coalitieakkoorden. Voor gemeenten liggen er concrete doelstellingen op het gebied van water, afval, CO2-uitstoot en energie. Elementen die stuk voor stuk terugkomen in de lokale belastingen: kunnen gemeenten hun lokale belastingstelsel inzetten om hun duurzaamheidsdoelen te realiseren? Nico Nijveld, adjunct-directeur bij Involon, neemt de mogelijkheden en onmogelijkheden onder de loep.

“Er zijn drie kaders die de vrijheid voor lokale belastingen in Nederland beperken. In de eerste plaats is er sprake van een gesloten stelsel, waardoor lokale overheden geen andere belastingen mogen heffen dan die in de wet zijn opgenomen. Zo mag je lokaal geen belastingen invoeren voor situaties die niet bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen, zoals nieuwe gasaansluitingen of vervuilende voertuigen”, legt Nijveld uit.

 

Overige beperkingen

Een tweede beperking is dat we geen lokale belastingen mogen heffen naar winst, inkomen of vermogen. Een ingezetenenheffing op basis van inkomen of vermogen voor lokale duurzaamheidsdoelstellingen is niet toegestaan”, vervolgt Nijveld. “Ten derde moeten lokale belastingen voldoen aan de algemene rechtsbeginselen, waaronder het gelijkheidsbeginsel.” Dit maakt het lastig om lokale duurzaamheidsdoelstellingen te beïnvloeden met het lokale belastingstelsel.

 

Wat kan wél?

Toch zijn er mogelijkheden. Nijveld: “Binnen de gestelde wet- en regelgeving is het toegestaan verschil te maken tussen belastingplichtigen als daarvoor een objectieve rechtvaardiging bestaat. Hierbij sluiten we aan bij het standpunt van de Hoge Raad: het staat gemeenten in beginsel vrij die heffingsmaatstaven op te nemen die zich het beste verhouden met het gemeentelijk beleid en de plaatselijke praktijk. De rioolheffing, afvalstoffenheffing, parkeerbelastingen en de leges lijken hiervoor het meest in aanmerking te komen”, aldus Nico Nijveld.

 

Onontgonnen terrein Omdat het hier gaat om nieuwe inzichten en nieuwe toepassingen van de lokale heffingen is het altijd de vraag of de gekozen differentiatie stand houdt bij de rechter. Nijveld: “Op dit moment is nog geen jurisprudentie bekend waarbij een differentiatie op basis van duurzaamheidsaspecten voor de rechter is geweest. Juridisch gezien bevinden gemeenten zich hierbij op onontgonnen terrein. Mijn vraag aan gemeenten is dan ook: wie durft?”

Nico Nijveld

Nico is verantwoordelijk voor Advies en het Kenniscentrum. Zijn kennis en ervaring heeft hij opgedaan door advies en interim opdrachten bij lokale overheden op het gebied van heffing en invordering van lokale belastingen. Opdrachten zoals het leidinggeven aan professionals, procesanalyses, organisatieadviezen en het implementeren van verbeteringen.

06 29 60 59 0806 29 60 59 08

Heeft dit artikel uw interesse gewekt en wilt u meer informatie of advies van een van onze medewerkers?

Neem direct contact op

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.