BelastingenAdviserenOpleiden

Gratis webinar dwanginvordering

Actualiteit22 juni 2020Wij willen u graag informeren over de nieuwe wet- en regelgeving waarbij we meer oog voor de belastingschuldige moeten hebben. Daarom bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan ons gratis webinar ‘Dwanginvordering met menselijke maat’. Dit webinar wordt gegeven op woensdag 8 juli 2020 om 10:00 uur.

U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan ons gratis webinar ‘Dwanginvordering met menselijke maat’. Dit webinar wordt gegeven op woensdag 8 juli 2020 om 10:00 uur.
Een belangrijke opgave waar we voor staan is maatschappelijk verantwoord invorderen. Uitdaging daarbij is enerzijds recht te doen aan de kwetsbare burger en anderzijds principieel en rechtvaardig te blijven.
Het met menselijk maat invorderen van geldsommen kan worden gerealiseerd door onder meer
- een bijdrage te leveren aan de één loketgedachte (transparantie);
- een persoonsgerichte aanpak door overzicht en inzicht in overheidsvorderingen (maatwerk waar nodig);
- het voorkomen onnodige schuldoploop.

Ook het kabinet pakt zijn verantwoordelijkheid door nieuwe wet- en regelgeving, om mensen in een problematische schuldenomgeving te beschermen en te helpen. De wet tot wijziging van het beslag- en executierecht is in het Staatsblad gepubliceerd en zal naar verwachting per 1 januari 2021 in werking treden. De wet wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet. Het kabinet wil voorkomen dat een schuldenaar door het beslag niet meer in zijn bestaansminimum kan voorzien. Daarnaast wordt het beslag- en executierecht efficiënter en eenvoudiger en wordt voorkomen dat een beslag als pressiemiddel wordt gebruikt.

De nieuwe beslagvrije voet zal, naar ieders verwachting, ook op 1 januari 2021 in werking treden. Naast het vereenvoudigen van de regels voor de beslagvrije voet krijgen we een betere coördinatie van beslagactiviteiten bij de samenloop van verschillende beslagen. Met het nieuwe stelsel, waaronder de introductie van een coördinerende deurwaarder, worden beslagleggende partijen beter van elkaars invorderingsactiviteiten op de hoogte gehouden.

Wij willen u graag informeren over de nieuwe wet- en regelgeving waarbij we meer oog voor de belastingschuldige moeten hebben. Daarom bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan ons gratis webinar ‘Dwanginvordering met menselijke maat’. Dit webinar wordt gegeven op woensdag 8 juli 2020 om 10:00 uur.

Wilt u deelnemen? Geef u op door een mail te sturen naar info@involon.nl. U ontvangt dan uiterlijk 6 juli 2020 een digitale link voor deelname via telefoon, tablet of laptop.
Heeft u vooraf vragen? Mail deze mee met uw aanmelding.
 

Geert-Jan Dümmer

Geert-Jan is sinds de oprichting van Involon één van de pijlers van ons Kennis- en Opleidingscentrum. Als docent van vele opleidingen draagt hij zijn uitgebreide kennis en ervaring van kwijtschelding en invordering over. Daarnaast geeft hij adviezen op het gebied van het invorderings- en kwijtscheldingsbeleid, waaronder de Leidraad invordering en het Incassoreglement.

06 55 14 69 1306 55 14 69 13

Heeft dit artikel uw interesse gewekt en wilt u meer informatie of advies van een van onze medewerkers?

Neem direct contact op

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.