BasisregistratieAdviserenOpleiden

Schaf de WOZ-beschikking af

Opinie20 maart 2020Verbeter de WOZ en het stelsel van Basisregistraties: start één Objectloket én schaf de WOZ-beschikking af

De uitvoering van de wet WOZ is volop in beweging. Dit jaar wordt nieuwe wetgeving ingevoerd voor de verbetering van de rechtsbescherming met mogelijk een zaaksgebonden WOZ-beschikking. Uitvoeringsorganisaties hebben te maken met toenemende proceskosten bij procedures tegen de WOZ-waarde en hopen dat een wijziging van het besluit proceskosten bestuursrecht hier verandering in brengt.

Daarnaast wordt er hard gewerkt aan het verbeteren van het stelsel van basisregistraties. De VNG heeft een position paper opgesteld met de problemen die bronhouders ervaren in het stelsel. Vorige maand is het eindrapport van de werkgroep Bouwwerken verschenen in het kader van de ontwikkeling van een Samenhangende Objectenregistratie. Een gezamenlijke conclusie is dat het stelsel beter moet en beter kan. Het verbeteren van de rechtsbescherming, het inperken van de stijging van de proceskosten en het verbeteren van de werking van het stelsel zijn met twee maatregelen te realiseren:
1) Vervang de BAG-viewer en het WOZ-waardeloket door één Objectloket
2) Schaf de WOZ-beschikking af.

Een integratie van het WOZ-waardeloket en de BAG-viewer biedt de burger en de ondernemer de mogelijkheid om alle relevante objectgegevens te bekijken in het Objectloket. Hierop worden alle objectdelen, samen met primaire en secundaire objectkenmerken die zijn verzameld voor de WOZ gepubliceerd. Samen met de WOZ-waarde en de gegevens uit de BAG ontstaat er een Objectloket. Zijn deze gegevens niet goed, dan kan er op elk moment een terugmelding worden gedaan. De bronhouder onderzoekt deze en herstelt indien nodig. Dit geldt niet alleen voor de WOZ-objectgegevens, maar ook voor de WOZ-waarde en de overige BAG-gegevens. De terugmelding vervangt het huidige bezwaar tegen de WOZ-waarde. Deze ontwikkeling zou prima passen bij de conclusies van de “rapportage de WOZ-waarde openheid van (onroerende) zaken?”. Met een apart inlogscherm op het Objectloket voor de objectkenmerken van de niet- woningen en de belanghebbenden van veel onroerende zaken, worden de grootste knelpunten die worden genoemd in het rapport opgelost.

Er zou nog meer gewonnen worden als de WOZ-waarde wordt getoond vanaf de status gecontroleerd/gefiatteerd door taxateur. Zo ontstaat er één plaats waar objectgegevens van de overheid worden getoond en waar terugmeldingen gemaakt kunnen worden Het Objectloket biedt hiermee ook een landelijke uitwisselmogelijkheid voor woningcorporaties of landelijk opererende bedrijven. Op de aanslag gemeentelijke belastingen komt in plaats van de WOZ-beschikking een informatieregel met de WOZ-waarde. De belanghebbende kan hiertegen niet in bezwaar komen, maar kan als hij vindt dat deze onjuist is een terugmelding doen in het Objectloket. Het besluit op de terugmelding is vatbaar voor bezwaar om de rechten van de belanghebbenden te beschermen. Bij de terugmelding wordt het belang van de indiener bij de WOZ-waarde gevraagd.

Het afschaffen van de WOZ-beschikking en het invoeren van één Objectloket zal leiden tot:
- Betere werking stelsel: meer uniformiteit processen en hogere kwaliteit gegevens als gevolg van de terugmeldingen.
- Eenduidigheid en meer eenvoud voor burger. Nu moet bij een fout in de objectgegevens in het WOZ-waardeloket de burger            eerst naar BAG-viewer voor terugmelding, terwijl deze gegevens mogelijk niet worden gebruikt bij de onderbouwing van                  de WOZ-waarde.
- Een terugmelding is eenvoudiger/sneller dan een bezwaar indienen.
- Lagere administratieve lasten voor ondernemers. Pensioenfondsen, landelijke winkelketens, etc. hebben één loket voor alle              objecten in plaats van afstemming met vele uitvoeringsorganisaties.
- Minder bezwaren en lagere proceskostenvergoeding
- Minder piekwerkzaamheden bij uitvoerende organisaties en toezichthouder.

Jan Thomas

Jan is adviseur bij Involon. Hij heeft ruim twintig jaar ervaring op het gebied van gemeentelijke belastingen en basisregistraties. Hij is sinds de invoering van de Wet WOZ, de Wet BAG en de wet BGT werkzaam op deze beleidsterreinen. Bij gemeentes is hij o.a. verantwoordelijk geweest voor projecten op het gebied van implementatie, conversie, kwaliteitsverbetering en procesanalyses.

06 34 75 55 4206 34 75 55 42

Heeft dit artikel uw interesse gewekt en wilt u meer informatie of advies van een van onze medewerkers?

Neem direct contact op

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.