Basisregistratie

Samenwerking BAG en WOZ (SOR)

Actualiteit11 juli 2022In 2016 heeft de Waarderingskamer besloten dat alle woningen in het kader van de Wet WOZ getaxeerd moeten worden op basis van de gebruiksoppervlakte (GBO). Vanwege dit besluit hebben veel organisaties hun database opgeschoond waarbij de bruto inhoud werd omgezet en de deelobjecten opnieuw zijn beoordeeld. In dit artikel leest u meer over de nieuwe kwaliteitscontroles voor de BAG en de WOZ en krijgt u een doorkijk richting de Samenhangende Objectenregistratie (SOR).

Samenwerking BAG en WOZ (SOR)

In 2016 heeft de Waarderingskamer besloten dat alle woningen in het kader van de Wet WOZ getaxeerd moeten worden op basis van de gebruiksoppervlakte (GBO). Vanwege dit besluit hebben veel organisaties hun database opgeschoond waarbij de bruto inhoud werd omgezet en de deelobjecten opnieuw zijn beoordeeld. In dit artikel leest u meer over de nieuwe kwaliteitscontroles voor de BAG en de WOZ en krijgt u een doorkijk richting de Samenhangende Objectenregistratie (SOR).

Voor de WOZ heeft de Waarderingskamer uitgesproken nieuwe beoordelingsprotocollen in te richten met betrekking tot de GBO’s en bouwjaren in de BAG en de WOZ. Bovendien heeft de Waarderingskamer uitgesproken dat ongeveer 25% (dit jaar) van alle organisaties te maken krijgen met toezicht op deze kwaliteitscontroles. Gezien het belang van het WOZ-waardeloket en de synchronisatie tussen beide basisregistraties is de verwachting dat meer attribuutgegevens toegevoegd worden aan deze kwaliteitscontroles.

Het ministerie van BZK heeft aangegeven de synchronisatie tussen de BAG en de WOZ in relatie tot de GBO’s als kwaliteitsprioriteit te onderzoeken. Sinds 2021 kent de BAG immers een jaarplan kwaliteit waarin alle kwaliteitseisen zijn opgesomd en welke onderdelen prioriteit kennen vanuit de afnemers (en dus ook BZK). Vanuit BZK wordt ook gedacht aan het verplichten van de samenhang tussen de GBO’s in de BAG en de WOZ. Bijvoorbeeld door een aanpassing in het kwaliteitsdashboard of het aanpassen van de vragenlijst behorende bij de zelfevaluatie (ENSIA).

De kwaliteitscontroles zien hiermee sterk op de samenhang en het bijhouden van de objectgegevens in meerdere basisregistraties. Dit is eveneens het beeld wat het ministerie van BZK geeft over de SOR. De inhoud is al enige tijd bekend, de financiële uitgangspunten (verhouding kosten Rijk en gemeenten) zijn echter nog niet uitgewerkt en voor beide onderdelen is nog geen besluit genomen. Dit jaar zal staan in het kader van de uitwerking van investeringsvoorstellen en de afstemming van de inhoud (objecten en architectuur) met bronhouders en afnemers.

Tot slot heeft het ministerie van BZK aangegeven dat men denkt aan een SOR die zich gedraagt als één registratie die laagdrempelig wordt ontsloten. In theorie is het hierdoor mogelijk dat de BGT, BAG en WOZ in de toekomst blijven bestaan als afzonderlijke basisregistraties die ontsloten worden via de SOR. Voor alle gemeenten betekent dit gezien alle bovenstaande ontwikkelingen dat het integraal inwinnen en beheren van alle objectgegevens als prioriteit gezien kan worden. Hierbij kan worden gedacht aan een regieportaal of een gezamenlijke database van bijvoorbeeld gebruiksoppervlakten en bouwjaren.

Jan Thomas

Jan is adviseur bij Involon. Hij heeft ruim twintig jaar ervaring op het gebied van gemeentelijke belastingen en basisregistraties. Hij is sinds de invoering van de Wet WOZ, de Wet BAG en de wet BGT werkzaam op deze beleidsterreinen. Bij gemeentes is hij o.a. verantwoordelijk geweest voor projecten op het gebied van implementatie, conversie, kwaliteitsverbetering en procesanalyses.

06 34 75 55 4206 34 75 55 42

Heeft dit artikel uw interesse gewekt en wilt u meer informatie of advies van een van onze medewerkers?

Neem direct contact op

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.