BasisregistratieAdviseren

Kwaliteit van de basisregistraties 2021

Actualiteit13 mei 2022Het CBS heeft op 31 maart jl. in samenwerking met de Waarderingskamer de resultaten gepubliceerd van het onderzoek naar de kwaliteit van de koppelingen in het stelsel van basisregistraties.

Dit onderzoek is uitgevoerd in de periode 30 september tot 1 november 2021. Het CBS trekt de conclusie dat de volledigheid van de koppelingen bij de meeste basisregistraties op hetzelfde hoge peil is gebleven als in 2020. De grootste verbetering is aangetroffen bij de koppeling WOZ – NHR. Hierbij heeft ongetwijfeld het aanjagen door de Waarderingskamer op dit onderdeel bijgedragen. Daarnaast wordt de verbetering beïnvloed door een gewijzigde methodiek door het CBS.

Opvallend in het onderzoek zijn de resultaten bij de relatie tussen de BAG en de WOZ. De afgelopen jaren zijn de uitvoeringsorganisaties bezig geweest om de inhoud van woningen om te zetten naar de gebruiksoppervlakte. In 2022 zijn voor het eerst alle woningen in Nederland beschikt met een WOZ-waarde die is bepaald op basis van deze gebruikersoppervlakte. In deze projecten is naast speciale software en bouwtekeningen ook gebruik gemaakt van de gegevens in de BAG en recent fotomateriaal. In de projecten GBO is niet alleen de gebruiksoppervlakte in de WOZ-administratie opgenomen, maar is deze ook afgestemd met de BAG-beheerder.

Het lijkt dan ook waarschijnlijk dat juist de koppeling tussen de BAG en de WOZ een hogere kwaliteit laat zien dan voorgaande jaren. Dat beeld is echter wisselend. In 2021 waren er 7.600 WOZ-objecten met een BAG-pand-id dat niet voorkomt in de BAG. Dat is 600 hoger dan vorig jaar. Op basis van het totaal aantal WOZ-objecten is dit 0,2%. Maar voor de koppeling BAG-WOZ is het interessanter om te bekijken hoeveel BAG-panden vanuit de BAG niet voorkomen in de WOZ. Dat zijn er in 2021 471.120. Dat is 7.000 hoger dan vorig jaar, maar ten opzichte van 2019 is het bijna 100.000 ongekoppelde BAG-panden meer. Het percentage niet gekoppelde BAG-panden is in 2021 gestegen naar 11,4%. Met andere woorden het ligt onder de kwaliteitsnorm die de Waarderingskamer hanteerde om aan te mogen sluiten aan de Landelijke Voorziening WOZ.

De intensieve projecten om de gebruiksoppervlakte in te voeren in de WOZ hebben wel geleid tot een daling van het aantal verblijfsobjecten in de BAG dat niet gekoppeld is in de WOZ. Vorig jaar waren dit er 139.130. Nu is dit gedaald naar 110.890.

Gezien de samenhangende objectenregistratie welke aanstaande is, is het aan te raden om naast de bestaande verschillen tussen de BAG en de BGT ook de verschillen tussen de BAG en de WOZ op korte termijn op te lossen. Zowel de onjuist gekoppelde als de niet gekoppelde BAG-entiteiten dienen onderzocht te worden.

In het dashboard van het CBS is af te lezen dat een 100%-koppeling mogelijk is. In het dashboard worden ook de top5 hoogst en top5 laagst scorende gemeenten getoond. Het koppelen van verblijfsobjecten in de WOZ gaat in Noord-Holland het beste. De top5 bevat alleen gemeenten in deze provincie met de gemeente Huizen als koploper met 0 verblijfsobjecten nog te koppelen. Bij de panden is een score boven de 99% ook goed mogelijk. Dat wordt aangetoond door meerdere gemeenten. Zowel middelgrote gemeenten (o.a. Alkmaar en Haarlemmermeer) als kleinere gemeenten (o.a. Midden-Delfland en Urk) met relatief veel panden zonder verblijfsobjecten bereiken een score boven de 99,5%.

Klik hier als u zelf benieuwd bent naar de scores van een individuele gemeente
 

Jan Thomas

Jan is adviseur bij Involon. Hij heeft ruim twintig jaar ervaring op het gebied van gemeentelijke belastingen en basisregistraties. Hij is sinds de invoering van de Wet WOZ, de Wet BAG en de wet BGT werkzaam op deze beleidsterreinen. Bij gemeentes is hij o.a. verantwoordelijk geweest voor projecten op het gebied van implementatie, conversie, kwaliteitsverbetering en procesanalyses.

06 34 75 55 4206 34 75 55 42

Heeft dit artikel uw interesse gewekt en wilt u meer informatie of advies van een van onze medewerkers?

Neem direct contact op

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.